MUDr. Ivan David, CSc. otevírá 1. února 2010 svoji internetovou stránku.

Původní zanikla v roce 2008, když zkrachovala firma , která poskytovala tuto službu.

Proč kandiduji? Co mohu nabídnout?

28. 3. 2013

Za "normálních okolností" by mne ani ve snu nenapadlo kandidovat na funkci předsedy Psychiatrické společnosti ČLS J.E.Purkyně. Podpořil bych profesora či profesorku zasluhujícího úctu pro úspěchy na poli vědy. Taková funkce by zpravidla měla být vyvrcholením akademické kariéry.

Jenže situace je čím dál nenormálnější. Ohroženy jsou samotné základy nikoli psychiatrie jako vědy, ale fungování péče o duševně nemocné. Po mnoha vyspělých západních zemích nyní vážně hrozí i v ČR uplatnění snah na jedné straně ušetřit výdaje na potřebnou adekvátní péči, na druhé straně prosadit bizarní ideologii.

Proto jsem přistoupil na návrh několika kolegů a kolegyň a přijal nominaci. Nabízím zkušenost v lůžkové i ambulantní péči, v psychiatrickém výzkumu i v postgraduálním vzdělávání, v řízení významného ústavu, v zastupitelských i v exekutivních funkcích veřejné správy a dobrou orientaci v systému péče o duševně nemocné v ČR i v zahraničí. Nabízím svoji iniciativu a tvořivou práci. Neuhýbám a nenechám se korumpovat.


Články, glosy, dokumenty a další údaje lze bezplatně uveřejňovat v jiných médiích s uvedením autora. Zkrácení jen se souhlasem autora.Texty, u nichž je uvedeno, kde byly publikovány, je možno uveřejňovat jen se souhlasem média, v němž byly publikovány.


pondělí 27. září 2004

Agorakracie a spotřeba ethanolu v Čechách

Příčin nemírného pití v Čechách je mnoho. Jedna z nejpodstatnějších je vysoká dostupnost. Ta je podmíněna ziskovostí při produkci a distribuci těchto komodit. A samozřejmě tomu odpovídající zisk z reklamy. Čím více se pije, tím větší zisk. Proto ti, kteří si hlídají své zisky, pokles spotřeby nepřipustí. Čili na oněch 10 l čistého ethanolu na osobu a rok se podílí agorakracie, neboli trhovláda. Pamatuji si na projednávání"Zákona o regulaci reklamy". Jeho smysl spočíval v odstranění regulace reklamy. Známý bývalý unionistický poslanec Krása ještě jako zákonodárce ODS promlouval ve Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví v tom smyslu, že jako dospělý jedinec se přece může sám rozhodnout, jestli na sebe nechá působit reklamu. Poslanec ODS psycholog Dr. Gjurič veřejně konstatoval, že kolega Krása jen dokazuje, že neví nic o psychologii, ale pro zrušení omezení reklamy hlasovali svorně. Pro neprůchodnost zákonů omezujících dostupnost návykových látek včetně alkoholu učinili poslanci zejména pravicových stran velmi mnoho. Média nyní kritizují velkou spotřebu alkoholu v Čechách, ale při pokusech o omezení dostupnosti se neomylně staví proti nim. Ovšem i před vítězným listopadem se příslušná meziresortní komise starala o spotřebu vína, když už se urodilo, mnohem víc než o důsledky nadměrného pití. A to ještě nešlo příliš o zisky, ale spíše o plnění plánu a prémie.

Žádné komentáře:

Okomentovat