MUDr. Ivan David, CSc. otevírá 1. února 2010 svoji internetovou stránku.

Původní zanikla v roce 2008, když zkrachovala firma , která poskytovala tuto službu.

Proč kandiduji? Co mohu nabídnout?

28. 3. 2013

Za "normálních okolností" by mne ani ve snu nenapadlo kandidovat na funkci předsedy Psychiatrické společnosti ČLS J.E.Purkyně. Podpořil bych profesora či profesorku zasluhujícího úctu pro úspěchy na poli vědy. Taková funkce by zpravidla měla být vyvrcholením akademické kariéry.

Jenže situace je čím dál nenormálnější. Ohroženy jsou samotné základy nikoli psychiatrie jako vědy, ale fungování péče o duševně nemocné. Po mnoha vyspělých západních zemích nyní vážně hrozí i v ČR uplatnění snah na jedné straně ušetřit výdaje na potřebnou adekvátní péči, na druhé straně prosadit bizarní ideologii.

Proto jsem přistoupil na návrh několika kolegů a kolegyň a přijal nominaci. Nabízím zkušenost v lůžkové i ambulantní péči, v psychiatrickém výzkumu i v postgraduálním vzdělávání, v řízení významného ústavu, v zastupitelských i v exekutivních funkcích veřejné správy a dobrou orientaci v systému péče o duševně nemocné v ČR i v zahraničí. Nabízím svoji iniciativu a tvořivou práci. Neuhýbám a nenechám se korumpovat.


Články, glosy, dokumenty a další údaje lze bezplatně uveřejňovat v jiných médiích s uvedením autora. Zkrácení jen se souhlasem autora.Texty, u nichž je uvedeno, kde byly publikovány, je možno uveřejňovat jen se souhlasem média, v němž byly publikovány.


středa 22. září 2004

Bublavy

Bublava neměla dostat dotaci na stavbu aquaparku. Jenže šlo jen o pár desítek miliónů. Podobných Bublav je je po celé republice stovky. Ne všechny skončily jako nedokončitelná stavba, do níž se už nikdo neodvažuje investovat. Některé byly dostavěny, aby se staly památníkem zločinu bílých límečků. Nepotrestáni jsou Ti, které je vymysleli, Ti, kteří z nich profitovali. Připomenu jen dva menší: Sevac Bohumíle, 1 miliarda promrhaných korun. Továrna na zpracování plazmy, která nic nezpracovává, Nemocnice u Kunratic blízko Liberce- velká jám ado země za 130 miliónů..a připravují se stále další. A bude to pokračovat. Nemůže to být jinak v zemi aktivních darebáků a málo činných orgánů v trestním řízení.

Žádné komentáře:

Okomentovat