MUDr. Ivan David, CSc. otevírá 1. února 2010 svoji internetovou stránku.

Původní zanikla v roce 2008, když zkrachovala firma , která poskytovala tuto službu.

Proč kandiduji? Co mohu nabídnout?

28. 3. 2013

Za "normálních okolností" by mne ani ve snu nenapadlo kandidovat na funkci předsedy Psychiatrické společnosti ČLS J.E.Purkyně. Podpořil bych profesora či profesorku zasluhujícího úctu pro úspěchy na poli vědy. Taková funkce by zpravidla měla být vyvrcholením akademické kariéry.

Jenže situace je čím dál nenormálnější. Ohroženy jsou samotné základy nikoli psychiatrie jako vědy, ale fungování péče o duševně nemocné. Po mnoha vyspělých západních zemích nyní vážně hrozí i v ČR uplatnění snah na jedné straně ušetřit výdaje na potřebnou adekvátní péči, na druhé straně prosadit bizarní ideologii.

Proto jsem přistoupil na návrh několika kolegů a kolegyň a přijal nominaci. Nabízím zkušenost v lůžkové i ambulantní péči, v psychiatrickém výzkumu i v postgraduálním vzdělávání, v řízení významného ústavu, v zastupitelských i v exekutivních funkcích veřejné správy a dobrou orientaci v systému péče o duševně nemocné v ČR i v zahraničí. Nabízím svoji iniciativu a tvořivou práci. Neuhýbám a nenechám se korumpovat.


Články, glosy, dokumenty a další údaje lze bezplatně uveřejňovat v jiných médiích s uvedením autora. Zkrácení jen se souhlasem autora.Texty, u nichž je uvedeno, kde byly publikovány, je možno uveřejňovat jen se souhlasem média, v němž byly publikovány.


pátek 24. září 2004

Detekce lži

Ano, lze se na této internetové stránce dočíst, že "detektor lži" je nespolehlivý. Pravděpodobnost kolem 95% je nízká na to, aby byla jediným usvědčujícím důkazem vedoucím k doživotnímu trestu. Jenže v případě poslance Kořístky výsledek vyšetření nesvědčí pro předpoklad, že poslanec lhal, když tvrdil, že mu byl ze strany ODS nabízen úplatek 10 miliónů a jmenování velvyslancem. Není to nezvratný důkaz. Jenže asistent Dalík a profesionální lobista Večerek odmítli vyšetření. Lze předpokládat, že se obávají nepříznivého výsledku. Ani to není důkaz. Jen pravděpodobnost, že Kořístkovi úplatek nabízeli stoupá někam nad 99%. To není jistota. Za to místopředseda ODS pan Dr. Nečas má jistotu naprostou: "ODS žádný úplatek nenabízela!" Jak to může tak přesně vědět? Je si opravdu jist, že všechny úplatky jdou přes něj? Jak jinak by to mohl tvrdit?

Žádné komentáře:

Okomentovat