MUDr. Ivan David, CSc. otevírá 1. února 2010 svoji internetovou stránku.

Původní zanikla v roce 2008, když zkrachovala firma , která poskytovala tuto službu.

Proč kandiduji? Co mohu nabídnout?

28. 3. 2013

Za "normálních okolností" by mne ani ve snu nenapadlo kandidovat na funkci předsedy Psychiatrické společnosti ČLS J.E.Purkyně. Podpořil bych profesora či profesorku zasluhujícího úctu pro úspěchy na poli vědy. Taková funkce by zpravidla měla být vyvrcholením akademické kariéry.

Jenže situace je čím dál nenormálnější. Ohroženy jsou samotné základy nikoli psychiatrie jako vědy, ale fungování péče o duševně nemocné. Po mnoha vyspělých západních zemích nyní vážně hrozí i v ČR uplatnění snah na jedné straně ušetřit výdaje na potřebnou adekvátní péči, na druhé straně prosadit bizarní ideologii.

Proto jsem přistoupil na návrh několika kolegů a kolegyň a přijal nominaci. Nabízím zkušenost v lůžkové i ambulantní péči, v psychiatrickém výzkumu i v postgraduálním vzdělávání, v řízení významného ústavu, v zastupitelských i v exekutivních funkcích veřejné správy a dobrou orientaci v systému péče o duševně nemocné v ČR i v zahraničí. Nabízím svoji iniciativu a tvořivou práci. Neuhýbám a nenechám se korumpovat.


Články, glosy, dokumenty a další údaje lze bezplatně uveřejňovat v jiných médiích s uvedením autora. Zkrácení jen se souhlasem autora.Texty, u nichž je uvedeno, kde byly publikovány, je možno uveřejňovat jen se souhlasem média, v němž byly publikovány.


středa 29. září 2004

Evropa nejednotná a bez identitiy?

Václav Klaus poskytl rozhodor španělskému listu El Pais. Prezident ČR projevil pochybnost o existenci evropské identity. "Irácká krize Evropu nerozdělila, pouze vyjevila to, že Evropa není jednotná," řekl Klaus. Nesouhlasím. Evropské země mají mnoho podobností, nejde o nahodilost geografické blízkosti. Jsem přesvědčen, že při popisu evropských zemí hodnotami významných veličin, které charakterizují její kulturní a sociální parametry, by pak statistická shluková analýza ukázala, že evropské země jsou si mnohem bližší, než je jejich "vzdálenost" od zemí jiných světadílů. Irácká krize ukázala, že Evropané v různých evropských zemích mají k americko-britskému dobrodružství v Iráku velmi podobné postoje. Evropské vlády se liší v tom, do jaké míry názory veřejnosti vlastní země ignorují. Jak ukázal průzkum veřejmého mínění, asi 90% Evropanů by volilo Kerryho.

Žádné komentáře:

Okomentovat