MUDr. Ivan David, CSc. otevírá 1. února 2010 svoji internetovou stránku.

Původní zanikla v roce 2008, když zkrachovala firma , která poskytovala tuto službu.

Proč kandiduji? Co mohu nabídnout?

28. 3. 2013

Za "normálních okolností" by mne ani ve snu nenapadlo kandidovat na funkci předsedy Psychiatrické společnosti ČLS J.E.Purkyně. Podpořil bych profesora či profesorku zasluhujícího úctu pro úspěchy na poli vědy. Taková funkce by zpravidla měla být vyvrcholením akademické kariéry.

Jenže situace je čím dál nenormálnější. Ohroženy jsou samotné základy nikoli psychiatrie jako vědy, ale fungování péče o duševně nemocné. Po mnoha vyspělých západních zemích nyní vážně hrozí i v ČR uplatnění snah na jedné straně ušetřit výdaje na potřebnou adekvátní péči, na druhé straně prosadit bizarní ideologii.

Proto jsem přistoupil na návrh několika kolegů a kolegyň a přijal nominaci. Nabízím zkušenost v lůžkové i ambulantní péči, v psychiatrickém výzkumu i v postgraduálním vzdělávání, v řízení významného ústavu, v zastupitelských i v exekutivních funkcích veřejné správy a dobrou orientaci v systému péče o duševně nemocné v ČR i v zahraničí. Nabízím svoji iniciativu a tvořivou práci. Neuhýbám a nenechám se korumpovat.


Články, glosy, dokumenty a další údaje lze bezplatně uveřejňovat v jiných médiích s uvedením autora. Zkrácení jen se souhlasem autora.Texty, u nichž je uvedeno, kde byly publikovány, je možno uveřejňovat jen se souhlasem média, v němž byly publikovány.


čtvrtek 30. září 2004

Přístup ke zdravotnické dokumentaci

Jednou mi z interny poslali na psychiatrii těžce depresivního čtyřicátníka. Kolega internista si dokonce všiml, že deprese vznikla ze dne na den. To nebývá. Pacient se hlavně cítil beznadějně tělesně nemocen, měl pocit, že jeho skon se neodvratně blíží. Připustil, že uvažuje o sebevraždě, která by mohla ukončit jeho trápení. Obraz nemoci nebyl typický. Snažil jsem se dopátrat jakou nemocí podle svého soudu trpí. Byl léčen pro banální potíže ze zřejmých nezávažných příčin. Nakonec konstatoval, že dobře ví, že trpí leukémií. Řekl jsem, že z dokumentace nic takového rozhodně nevyplývá. Byl si je jist, že ano. Nahlédl do dokumentace v nestřeženém okamžiku před vizitou. Uviděl v chorobopisu lístek s nápisem „leuko 4“. Vysvětlil jsem mu, že jde o normální hodnotu bílých krvinek. Přesvědčil jsem ho. Deprese skončila okamžitě. Chybné hodnocení údaje v chorobopisu mohlo skončit smrtí.

Není lehké se vyznat ve zdravotnické dokumentaci. Někdy je to těžké i pro soudního znalce- když je dokumentace nekvalitní. Což kdyby se místo nesmyslného požadavku na vydávání zdravotnické dokumentace příbuzným uplatnil požadavek na zkvalitnění dokumentace? Její úroveň je někdy trestuhodná a odstranění zdravé ledviny pak už tolik nepřekvapí. A měly by se provádět kontroly dokumentace, a znemožnit její dodatečné pozměňování, či dokonce ztrátu… A sankce za chybění důležitých údajů. To vše jsem v roce 1999 navrhoval. Podezření by byla ověřitelná. U soudu stejně obstojí jen znalecký posudek, ne laický dojem.

Žádné komentáře:

Okomentovat