MUDr. Ivan David, CSc. otevírá 1. února 2010 svoji internetovou stránku.

Původní zanikla v roce 2008, když zkrachovala firma , která poskytovala tuto službu.

Proč kandiduji? Co mohu nabídnout?

28. 3. 2013

Za "normálních okolností" by mne ani ve snu nenapadlo kandidovat na funkci předsedy Psychiatrické společnosti ČLS J.E.Purkyně. Podpořil bych profesora či profesorku zasluhujícího úctu pro úspěchy na poli vědy. Taková funkce by zpravidla měla být vyvrcholením akademické kariéry.

Jenže situace je čím dál nenormálnější. Ohroženy jsou samotné základy nikoli psychiatrie jako vědy, ale fungování péče o duševně nemocné. Po mnoha vyspělých západních zemích nyní vážně hrozí i v ČR uplatnění snah na jedné straně ušetřit výdaje na potřebnou adekvátní péči, na druhé straně prosadit bizarní ideologii.

Proto jsem přistoupil na návrh několika kolegů a kolegyň a přijal nominaci. Nabízím zkušenost v lůžkové i ambulantní péči, v psychiatrickém výzkumu i v postgraduálním vzdělávání, v řízení významného ústavu, v zastupitelských i v exekutivních funkcích veřejné správy a dobrou orientaci v systému péče o duševně nemocné v ČR i v zahraničí. Nabízím svoji iniciativu a tvořivou práci. Neuhýbám a nenechám se korumpovat.


Články, glosy, dokumenty a další údaje lze bezplatně uveřejňovat v jiných médiích s uvedením autora. Zkrácení jen se souhlasem autora.Texty, u nichž je uvedeno, kde byly publikovány, je možno uveřejňovat jen se souhlasem média, v němž byly publikovány.


úterý 28. září 2004

Přítel vrah a věrohodnost svědka

V posledeních dnech jsem četl několik rozhořčených komentářů pranýřujících skutečnost, je v ČT bylo umožněno panu Večeřovi, vrahovi a "příteli" paní Lorencové, aby vyřkl obvinění "zaručeně slušných občanů", kteří nějak celá léta zapomínali rozlišit lehké topné oleje od motorové nafty. Rozhořčen je i prezident republiky, který naproti tomu zase neuměl rozlišit čisté a špinavé peníze. Princip je starý jako lidstvo, nezkoumá se, co kdo říká, ale kdo co říká. A pan Večeř je přece vrah. Z toho se účelově dovozuje, že je nevěrohodný. Jenže pan Večeř je za mřížemi a svojí výpovědí se spíš vystavuje ohrožení. Kdyby "náhodou" zemřel, nikdo by kol toho asi moc nepátral. Když o mně spekulovala média, zda "půjdu za mříže", nikomu to nevadilo, ale nikdo také neuvedl jediný reálně podložený důvod, proč bych za mříže měl jít. Tady však jde o Kočárníka, Klaka, Uhde, Dybu, případně jejich manželky a bratry. Nic z toho nebude, buď jsou opravdu nevinní nebo platí, že velkozloději mají čím uplácet a vůbec nezáleží na tom, z které jsou politické strany. Orgány nečinné v trestním řízení nebudou dělat vlny, které by je mohly spláchnout. V žádném případě ovšem nemohu přistoupit na tvrzení, že vrah je automaticky nevěrohodný. Není nevěrohodnější než tunelář nebo korupčník.

Žádné komentáře:

Okomentovat