MUDr. Ivan David, CSc. otevírá 1. února 2010 svoji internetovou stránku.

Původní zanikla v roce 2008, když zkrachovala firma , která poskytovala tuto službu.

Proč kandiduji? Co mohu nabídnout?

28. 3. 2013

Za "normálních okolností" by mne ani ve snu nenapadlo kandidovat na funkci předsedy Psychiatrické společnosti ČLS J.E.Purkyně. Podpořil bych profesora či profesorku zasluhujícího úctu pro úspěchy na poli vědy. Taková funkce by zpravidla měla být vyvrcholením akademické kariéry.

Jenže situace je čím dál nenormálnější. Ohroženy jsou samotné základy nikoli psychiatrie jako vědy, ale fungování péče o duševně nemocné. Po mnoha vyspělých západních zemích nyní vážně hrozí i v ČR uplatnění snah na jedné straně ušetřit výdaje na potřebnou adekvátní péči, na druhé straně prosadit bizarní ideologii.

Proto jsem přistoupil na návrh několika kolegů a kolegyň a přijal nominaci. Nabízím zkušenost v lůžkové i ambulantní péči, v psychiatrickém výzkumu i v postgraduálním vzdělávání, v řízení významného ústavu, v zastupitelských i v exekutivních funkcích veřejné správy a dobrou orientaci v systému péče o duševně nemocné v ČR i v zahraničí. Nabízím svoji iniciativu a tvořivou práci. Neuhýbám a nenechám se korumpovat.


Články, glosy, dokumenty a další údaje lze bezplatně uveřejňovat v jiných médiích s uvedením autora. Zkrácení jen se souhlasem autora.Texty, u nichž je uvedeno, kde byly publikovány, je možno uveřejňovat jen se souhlasem média, v němž byly publikovány.


úterý 21. září 2004

Proč "extrémisté" v nových spolkových zemích?

Komentátoři se celý den snaživě věnují úspěchu německé krajně pravicové NPD a také "postkomunistické" PDS ve dvou nových spolkových zemích. Sociální demokraté si příliš nepohoršili, nejvíce propadla pravicová, konzervativní a dle našich komentátorů "demokratická" CDU. Komentátoři i jimi přizvaní politologové komentovali volební výsledky jako tragické, nebezpečné a trochu naznačovali, že by bylo dobré vyměnit voliče. "Jak někdo může po válečných zkušenostech volit fašisty?", ptají se. Pražský politolog Rudolf Kučera alespoň zlehka naznačil příčinu. Vidí jí ve vysoké nezaměstnanosti a proto podle něj není překvapením úspěch "extremistických" stran. Příčiny nezaměstnanosti nehledá. Voliči ji našli po svém. Na extrémní situaci extrémistická reakce. Bída se na východě Německa léčí redukcí sociálních výdajů. Vláda se snaží sociální pnutí odstranit opatřeními, které bohatým pomáhají bohatnout a chudým usnadňuje chudnutí. Hasí oheň olejem.

Žádné komentáře:

Okomentovat