MUDr. Ivan David, CSc. otevírá 1. února 2010 svoji internetovou stránku.

Původní zanikla v roce 2008, když zkrachovala firma , která poskytovala tuto službu.

Proč kandiduji? Co mohu nabídnout?

28. 3. 2013

Za "normálních okolností" by mne ani ve snu nenapadlo kandidovat na funkci předsedy Psychiatrické společnosti ČLS J.E.Purkyně. Podpořil bych profesora či profesorku zasluhujícího úctu pro úspěchy na poli vědy. Taková funkce by zpravidla měla být vyvrcholením akademické kariéry.

Jenže situace je čím dál nenormálnější. Ohroženy jsou samotné základy nikoli psychiatrie jako vědy, ale fungování péče o duševně nemocné. Po mnoha vyspělých západních zemích nyní vážně hrozí i v ČR uplatnění snah na jedné straně ušetřit výdaje na potřebnou adekvátní péči, na druhé straně prosadit bizarní ideologii.

Proto jsem přistoupil na návrh několika kolegů a kolegyň a přijal nominaci. Nabízím zkušenost v lůžkové i ambulantní péči, v psychiatrickém výzkumu i v postgraduálním vzdělávání, v řízení významného ústavu, v zastupitelských i v exekutivních funkcích veřejné správy a dobrou orientaci v systému péče o duševně nemocné v ČR i v zahraničí. Nabízím svoji iniciativu a tvořivou práci. Neuhýbám a nenechám se korumpovat.


Články, glosy, dokumenty a další údaje lze bezplatně uveřejňovat v jiných médiích s uvedením autora. Zkrácení jen se souhlasem autora.Texty, u nichž je uvedeno, kde byly publikovány, je možno uveřejňovat jen se souhlasem média, v němž byly publikovány.


pátek 24. září 2004

Už vím, jak je to se školným

ČT si pozvala do svého večerního pořadu děkana ČVUT v Praze pana prof. Witzany, aby divákům vysvětlil, proč je tak dobré, aby bylo zavedeno školné. Pan profesor řekl, že studenti budou lépe motivováni ke studiu. Pak byl prezentován případ českého studenta studujícího českou VŠ v angličtině. Podle nového zákona by měl začít platit poplatek za tuto formu studia. Pan profesor je zásadně proti. Soudí, že student by měl studovat zdarma a vysvětlil proč. Bude-li studovat v anglickém jazyce, bude lépe připraven pro praxi. I paní redaktorka, která před tím kladla návodné dotazy ke školnému naznačovala, jak je nový požadavek nelidský. Po první odpovědi pana profesora jsem soudil, že bude-li student platit, bude lépe motivován. To by však bylo současně špatně, neboť placení by mu bránilo, aby byl lépe připraven. Pak jsem to pochopil. Na VŠ má být zavedeno školné, protože je motivující, ale nemá se platit, aby studentům nebránilo v lepší přípravě. Děkuji panu rektorovi a paní redaktorce.

Žádné komentáře:

Okomentovat