MUDr. Ivan David, CSc. otevírá 1. února 2010 svoji internetovou stránku.

Původní zanikla v roce 2008, když zkrachovala firma , která poskytovala tuto službu.

Proč kandiduji? Co mohu nabídnout?

28. 3. 2013

Za "normálních okolností" by mne ani ve snu nenapadlo kandidovat na funkci předsedy Psychiatrické společnosti ČLS J.E.Purkyně. Podpořil bych profesora či profesorku zasluhujícího úctu pro úspěchy na poli vědy. Taková funkce by zpravidla měla být vyvrcholením akademické kariéry.

Jenže situace je čím dál nenormálnější. Ohroženy jsou samotné základy nikoli psychiatrie jako vědy, ale fungování péče o duševně nemocné. Po mnoha vyspělých západních zemích nyní vážně hrozí i v ČR uplatnění snah na jedné straně ušetřit výdaje na potřebnou adekvátní péči, na druhé straně prosadit bizarní ideologii.

Proto jsem přistoupil na návrh několika kolegů a kolegyň a přijal nominaci. Nabízím zkušenost v lůžkové i ambulantní péči, v psychiatrickém výzkumu i v postgraduálním vzdělávání, v řízení významného ústavu, v zastupitelských i v exekutivních funkcích veřejné správy a dobrou orientaci v systému péče o duševně nemocné v ČR i v zahraničí. Nabízím svoji iniciativu a tvořivou práci. Neuhýbám a nenechám se korumpovat.


Články, glosy, dokumenty a další údaje lze bezplatně uveřejňovat v jiných médiích s uvedením autora. Zkrácení jen se souhlasem autora.Texty, u nichž je uvedeno, kde byly publikovány, je možno uveřejňovat jen se souhlasem média, v němž byly publikovány.


čtvrtek 23. září 2004

Zákaz privatizace nemocnic...

Proti privatizaci se argumentuje hlavně rizikem, že bude ohrožen rozsah zdravotní péče a bude provozována jen výnosná péče. Oddělení by však byla rušena jen za předpokladu, že by byla výrazně prodělečná. Nejpodstatnější na riziku z privatizace je, že se změní motivace. Na prvním místě bude samozřejmě zisk. Budou snižovány veškeré náklady pod úroveň únosnou pro zajištění přiměřené kvality. Budou redukovány mzdové výdaje (v soukromých nemocnicích jsou nižší mzdy), výdaje na léky, na zdravotnické prostředky atd. Výjimkou je okolnost, že akcionáři jsou zástupci dodavatelů. Ti nutí vedení nemocnice ke zvýšené spotřebě příslušných výrobků a služeb. Privatizované nemocnice by ve větší míře stimulovaly a deklarovaly vyšší objemy péče, než odpovídá skutečnosti za předpokladu, že úhrady jsou výkonové. Tyto nepříznivé deformace motivace provozovatelů nemocnice by navíc nemohly být podrobeny kontrole, ačkoli užívají veřejných prostředků.

Žádné komentáře:

Okomentovat