MUDr. Ivan David, CSc. otevírá 1. února 2010 svoji internetovou stránku.

Původní zanikla v roce 2008, když zkrachovala firma , která poskytovala tuto službu.

Proč kandiduji? Co mohu nabídnout?

28. 3. 2013

Za "normálních okolností" by mne ani ve snu nenapadlo kandidovat na funkci předsedy Psychiatrické společnosti ČLS J.E.Purkyně. Podpořil bych profesora či profesorku zasluhujícího úctu pro úspěchy na poli vědy. Taková funkce by zpravidla měla být vyvrcholením akademické kariéry.

Jenže situace je čím dál nenormálnější. Ohroženy jsou samotné základy nikoli psychiatrie jako vědy, ale fungování péče o duševně nemocné. Po mnoha vyspělých západních zemích nyní vážně hrozí i v ČR uplatnění snah na jedné straně ušetřit výdaje na potřebnou adekvátní péči, na druhé straně prosadit bizarní ideologii.

Proto jsem přistoupil na návrh několika kolegů a kolegyň a přijal nominaci. Nabízím zkušenost v lůžkové i ambulantní péči, v psychiatrickém výzkumu i v postgraduálním vzdělávání, v řízení významného ústavu, v zastupitelských i v exekutivních funkcích veřejné správy a dobrou orientaci v systému péče o duševně nemocné v ČR i v zahraničí. Nabízím svoji iniciativu a tvořivou práci. Neuhýbám a nenechám se korumpovat.


Články, glosy, dokumenty a další údaje lze bezplatně uveřejňovat v jiných médiích s uvedením autora. Zkrácení jen se souhlasem autora.Texty, u nichž je uvedeno, kde byly publikovány, je možno uveřejňovat jen se souhlasem média, v němž byly publikovány.


pátek 22. října 2004

Pokusy na Slovácích

Pokusy dosud neověřených metod se obvykle provádějí na zvířatech.

Možná jsou na Slovensku hodně aktivní spolky na ochranu zvířat, takže se slovenský parlament rozhodl provést pokus s pravicovou reformou zdravotnictví na Slovácích. Je mi jich líto, myslím, že takovou vládu a takové poslance si nezaslouží. Když už tato situace nastala a metody jsou zkoumány nikoli v laboratorních podmínkách, ale v rozměrech celého státu, poučme se důkladně o jejich důsledcích. Za dva roky budeme rádi, že jsme je nenásledovali.

Více...

úterý 19. října 2004

Dejte nám peníze!

V nedělní Partii jsem viděl dva krajské politiky, jednoho hejtmana a jednoho kandidáta na hejtmana. Na jménech nezáleží, patrně to mohl být kterýkoli z nich. Velmi se jim nelíbí, že „Prahu“ stále zajímá, jak s dotacemi nakládají, oni přece vědí nejlépe…

Problém tkví v tom, že také stát stále nese odpovědnost, nejen kraje. Věcná kontrola hospodaření krajů je minimální, i když hejtmani si myslí pravý opak. Kontrola ale ani být nemůže, protože kontrola je „porovnávání existujícího stavu se stavem žádoucím“. Žádoucí stav ovšem velmi často není řádně definován. Ale ani „existujícího stavu“ se nelze vždy dopátrat. Nástroje k nápravě jsou minimální. Tím je pravděpodobnost nenáležitého využití dotací dost velká. Firmy napojené na veřejné fondy prostě chtějí svoje zakázky. Potřeba kontrolovat chování krajů trvá, pokusy jsou málo účinné…

Více...

pondělí 18. října 2004

S modrým pruhem

Mezi stížnostmi ODS proti pokusu uvalit vazbu na pány Večerka a Dalíka se objevil také návrh, že místo cesty vrtulníkem mělo být užito pozvánky v dopise s modrým pruhem. Mám pochybnosti. Zkoušel jsem ho použít při odvolání ředitelky Rögnerové. Reagovala tak, že udělila sama sobě dovolenou a údajně odcestovala do zahraničí. Tím dosáhla nedoručitelnosti. Ze „zahraničí“ pak několikrát denně vstupovala telefonicky do televizních a rozhlasových pořadů. Jelikož dopis nikdy nepřevzala, soud pak po letech konstatoval, že nebyla odvolána, což „inteligentní“ novináři interpretovali tak, že její odvolání bylo nezákonné, případně, že bylo soudem zrušeno. Posílat dopis s modrým pruhem tedy mohu jen doporučit. Velmi účinné! Kauza by pak nabrala jiné obrátky. Ještě účinnější je však nečekané „osobní jednání“. Více...

středa 13. října 2004

Zase zhasnou

Vyšetřování pracovníků, funkcionářů, starostů, radních za politickou stranu je pro onu politickou stranu nepříjemné. Například případ bývalého ministra financí Svobody pro ČSSD. Ten byl obviněn souzen a odsouzen za vlády ČSSD. To ODS se o své lidi umí jinak postarat. Nemohu se zbavit dojmu, že vadí prostý fakt, že se případ týká ODS. Reagovali by po volbách jinak? Určitě ne. Prostě nikdo alespoň trochu významný z ODS nesmí být vyšetřován, natož obviněn, souzen a potrestán. Vypadá to tak, že by podřízení ministra Langera neunikl sankcím, pokud by se něčeho takového odvážil. Prostě se má vrátit doba, kdy členové ODS budou opět beztrestní. Doba, kdy se tak snadno kradlo, protože bylo zhasnuto. A nerozsvítilo se ani když se vědělo, že se krade. Byla to doba prokurátora Šetiny a jeho pokračovatelů, doba lehkých topných olejů a desítek podobných podobných velkých kauz nad nimiž se má zavřít voda. Vyhrají-li voby, zase zhasnou. Více...

pondělí 11. října 2004

Policejní dvojí metr?

V obchodních vztazích jeupřednostňování věřitele nezákonné. Platit je třeba podle data na faktuře. Policie tak nepostupuje. Možná že je jejím hlediskem třeba společenská nebezpečnost trestného činu. Jenže o trestný čin jde až, když je takto kvalifikován soudem a obžalovaný pravomocně odsouzen. Policie vyšetřuje podezření z trestného činu. Těžko říci, kdo určuje závažnost podezření či nebezpečnost činu ve vztahu k závažnosti a nebo naopak. Policie může věc také odložit a už nezvednout. Natolik je nezávislá, nejasno, kdo je v ní nezávislý na kom a na čem. ODS si v případě pana Kořístky stěžují na dvojí metr. A tak je třeba připomenout slavný výrok právní expertky a poslankyně za ODS Anny Röschové: "...přece vláda musí rozhodnout, kdo má být odsouzen a kolik má dostat...". Když mě paní Rögnerová (nikoli policie) obvinila z vydírání, přišli nazítří osobně 4 policisté za mnou přímo do sekretariátu ministra, aby se mě zeptali, jestli jsem tu paní před 5 měsíci telefonicky vydíral. Jednala policie nezávisle na ministru Grulichovi, pouze pod vlivem TV Nova? Případ tiše odložila až po hojně medializované úporné snaze prokázat aspoň něco. Trestní oznámení Ministerstva zdravotnictví na vedení Vinohradské nemocnice, kvůli hospodaření, které kontrolní orgán ministerstva shledal protizákonným začala policie vyšetřovat až za 11 měsíců, věc odložila rychle a odmitla mi sdělit proč. Dvojí metr by v orgánech činných v trestním řízení být neměl, jen se obávám, že ODS nejvíc vadí, že "správný" metr netřímají ve vlastní ruce. Více...

středa 6. října 2004

Po modré cestě na Slovensko

Slovensko je pro českou pravici zářným vzorem. Ta teď mobilizuje a a vysílá modré autobusy do terénu po "modré cestě". Slovensko podle ní začalo s odvážnými reformami od reforem daňových až po "reformu" zdravotnictví. V medicíně se začíná s aplikací nové metody nejprve na pokusných zvířatech. Působení se vyhodnocuje a jsou-li výsledky nadějné, pokračuje se další fází klinického zkoušení. Postup je přísně kodifikován a na široké populaci se s aplikací nové metody nedá začít dříve než je nepochybné, že splňuje účel a nemá vážné vedlejší účinky. Předpokládaný odchod českých firem na Slovensko a hospodářský zázrak zatín nenastaly. Zatím se zahraniční experti zabývají spíše podvýživou dětí slovenských Rómů. Proti pokusům na zvířatech protestují četné spolky ochránců zvířat. Čekal bych, že se vynoří nějaký spolek na ochranu Slováků. Zatím nic. Naopak, ze strany MMF je slyšet pochvalu. Jenže MMF je výrobcem těchto zkoušených léků. Když už žádný spolek proti těmto pokusům nezasáhl, sledujme bedlivě kam dospějí. Odhad si nechám ještě pár dní pro sebe. Jen nevím, nakolik je úsloví:"Operace se podařila, pacient zemřel.", žertovné. Více...

úterý 5. října 2004

Neziskovost je málo

Jsem zásadně proti privatizaci veřejných služeb zejména pokud jsou monopolní. Na akciových společnostech mi ovšem nevadí, že by mohly tvořit zisk, ale spíše například to, že nemusejí provádět výběrová řízení. Akcionáři pak mohou být (a místy jsou) dodavatelé, kteří dodávají, aby nemocnici pustili žilou. Zisk pak nevznikne v nemocnici, ale u dodavatele na úkor pacientů i personálu. Neuspokojí mi ani "neziskové společnosti". dosud se totiž neví, jak by fungovaly, takže skutečnost, že netvoří zisk mnoho neznamená. Je tedy třeba se velmi kriticky a obezřetně zabývat připravovaným návrhem. Pak má smysl se vyjadřovat. Více...

pondělí 4. října 2004

Nervozita vede k chybám

Pan Kořístka přišel s tvrzeními, která jsou možná pravdivá, ale jen těžko pro ně přinese nějaké opravdu přesvědčivé důkazy. Jenže výsledek na "detektoru lži", ač jde o metodu jejíž spolehlivost je sice velká, nikoli vašak absolutní, má cenu menší než ochota pana Kořístky toto vyšetření podstoupit v kontrastu s evidentní neochotou mužů nařčených panem Kořistkou. Pan Kořistka není žádný agent 007 cvičený ke lhaní, při němž by natolik ovládl své fyziologické reakce, že změny obvyklé při vyslovení nepravdy by nebylo možno detegovat. Jenže vystoupení pánů Topolánka a Langra jsou natolik nervózní a nepřesvědčivá, že pomáhají jejich emisary usvědčit alespoň v očích veřejnosti, když se to orgánům činným v trestním řízení při nedostatku důkazů sotva podaří. A tak tyto rozhořčené reakce připmínají známé rčení o manipulaci s výkalem ve vztahu k intenzitě zápachu. Pan Langer není hloupý, ale je agresivní a arogantní a jako mnoho lidí spoléhajících na svoji inteligenci, podceňuje inteligenci ostatních. Zdánlivě sebeobranná nařčení pánů Langra a Topolánka přilévají oleje do ohně, protože je nebudou moci ničím doložit. Pokud veřejnost obecně policistům příliš nevěří, pak politikům věří obecně ještě méně. Navíc oba zástupci ODS veřejnosti jasně naznačují, že pokud se dostanou k výkonné moci, budou veškeré činy jejich představitelů beztrestné, jako tomu bylo v době jejich někdejší slávy. Více...

pátek 1. října 2004

Obrovské tempo slučování nemocnic

V roce 1999 jsem ve spolupráci se senátorem Ing. Vojířem a řediteli nemocnic opakovaně projednal sloučení okresní nemocnice v Příbrami s nemocnicí patřící Uranovému průmyslu. Nebylo to úpně jednoduché kvůli majetkovým komplikacím, ale nakonec došlo k dohodě a rozhodl jsem o sloučení obou nemocnic k 31. 12. 1999. Na funkci ministra jsem však rezignoval 9. 12. Následující ministr Špidla zrušil skoro všechna moje předchozí rozhodnutí. Zabránil zrušení parazitních organizací, vzal zpět žaloby a dokonce trval na zpětvzetí trestních oznámení. Nevěřil, že to nejde. Pro jistotu vyhodil všechny pracovníky, kteří se významněji podíleli na kontrolní činnosti (postupoval při tom v rozporu se zákoníkem práce, jak prokázal soud), atd., atd. Včera jsem se dozvěděl, že se připravuje sloučení obou příbramských nemocnic. Tak přece to dokázali, kluci šikovní... Zamáčkl jsem slzu dojeti. Více...