MUDr. Ivan David, CSc. otevírá 1. února 2010 svoji internetovou stránku.

Původní zanikla v roce 2008, když zkrachovala firma , která poskytovala tuto službu.

Proč kandiduji? Co mohu nabídnout?

28. 3. 2013

Za "normálních okolností" by mne ani ve snu nenapadlo kandidovat na funkci předsedy Psychiatrické společnosti ČLS J.E.Purkyně. Podpořil bych profesora či profesorku zasluhujícího úctu pro úspěchy na poli vědy. Taková funkce by zpravidla měla být vyvrcholením akademické kariéry.

Jenže situace je čím dál nenormálnější. Ohroženy jsou samotné základy nikoli psychiatrie jako vědy, ale fungování péče o duševně nemocné. Po mnoha vyspělých západních zemích nyní vážně hrozí i v ČR uplatnění snah na jedné straně ušetřit výdaje na potřebnou adekvátní péči, na druhé straně prosadit bizarní ideologii.

Proto jsem přistoupil na návrh několika kolegů a kolegyň a přijal nominaci. Nabízím zkušenost v lůžkové i ambulantní péči, v psychiatrickém výzkumu i v postgraduálním vzdělávání, v řízení významného ústavu, v zastupitelských i v exekutivních funkcích veřejné správy a dobrou orientaci v systému péče o duševně nemocné v ČR i v zahraničí. Nabízím svoji iniciativu a tvořivou práci. Neuhýbám a nenechám se korumpovat.


Články, glosy, dokumenty a další údaje lze bezplatně uveřejňovat v jiných médiích s uvedením autora. Zkrácení jen se souhlasem autora.Texty, u nichž je uvedeno, kde byly publikovány, je možno uveřejňovat jen se souhlasem média, v němž byly publikovány.


úterý 19. října 2004

Dejte nám peníze!

V nedělní Partii jsem viděl dva krajské politiky, jednoho hejtmana a jednoho kandidáta na hejtmana. Na jménech nezáleží, patrně to mohl být kterýkoli z nich. Velmi se jim nelíbí, že „Prahu“ stále zajímá, jak s dotacemi nakládají, oni přece vědí nejlépe…

Problém tkví v tom, že také stát stále nese odpovědnost, nejen kraje. Věcná kontrola hospodaření krajů je minimální, i když hejtmani si myslí pravý opak. Kontrola ale ani být nemůže, protože kontrola je „porovnávání existujícího stavu se stavem žádoucím“. Žádoucí stav ovšem velmi často není řádně definován. Ale ani „existujícího stavu“ se nelze vždy dopátrat. Nástroje k nápravě jsou minimální. Tím je pravděpodobnost nenáležitého využití dotací dost velká. Firmy napojené na veřejné fondy prostě chtějí svoje zakázky. Potřeba kontrolovat chování krajů trvá, pokusy jsou málo účinné…

Žádné komentáře:

Okomentovat