MUDr. Ivan David, CSc. otevírá 1. února 2010 svoji internetovou stránku.

Původní zanikla v roce 2008, když zkrachovala firma , která poskytovala tuto službu.

Proč kandiduji? Co mohu nabídnout?

28. 3. 2013

Za "normálních okolností" by mne ani ve snu nenapadlo kandidovat na funkci předsedy Psychiatrické společnosti ČLS J.E.Purkyně. Podpořil bych profesora či profesorku zasluhujícího úctu pro úspěchy na poli vědy. Taková funkce by zpravidla měla být vyvrcholením akademické kariéry.

Jenže situace je čím dál nenormálnější. Ohroženy jsou samotné základy nikoli psychiatrie jako vědy, ale fungování péče o duševně nemocné. Po mnoha vyspělých západních zemích nyní vážně hrozí i v ČR uplatnění snah na jedné straně ušetřit výdaje na potřebnou adekvátní péči, na druhé straně prosadit bizarní ideologii.

Proto jsem přistoupil na návrh několika kolegů a kolegyň a přijal nominaci. Nabízím zkušenost v lůžkové i ambulantní péči, v psychiatrickém výzkumu i v postgraduálním vzdělávání, v řízení významného ústavu, v zastupitelských i v exekutivních funkcích veřejné správy a dobrou orientaci v systému péče o duševně nemocné v ČR i v zahraničí. Nabízím svoji iniciativu a tvořivou práci. Neuhýbám a nenechám se korumpovat.


Články, glosy, dokumenty a další údaje lze bezplatně uveřejňovat v jiných médiích s uvedením autora. Zkrácení jen se souhlasem autora.Texty, u nichž je uvedeno, kde byly publikovány, je možno uveřejňovat jen se souhlasem média, v němž byly publikovány.


pondělí 4. října 2004

Nervozita vede k chybám

Pan Kořístka přišel s tvrzeními, která jsou možná pravdivá, ale jen těžko pro ně přinese nějaké opravdu přesvědčivé důkazy. Jenže výsledek na "detektoru lži", ač jde o metodu jejíž spolehlivost je sice velká, nikoli vašak absolutní, má cenu menší než ochota pana Kořístky toto vyšetření podstoupit v kontrastu s evidentní neochotou mužů nařčených panem Kořistkou. Pan Kořistka není žádný agent 007 cvičený ke lhaní, při němž by natolik ovládl své fyziologické reakce, že změny obvyklé při vyslovení nepravdy by nebylo možno detegovat. Jenže vystoupení pánů Topolánka a Langra jsou natolik nervózní a nepřesvědčivá, že pomáhají jejich emisary usvědčit alespoň v očích veřejnosti, když se to orgánům činným v trestním řízení při nedostatku důkazů sotva podaří. A tak tyto rozhořčené reakce připmínají známé rčení o manipulaci s výkalem ve vztahu k intenzitě zápachu. Pan Langer není hloupý, ale je agresivní a arogantní a jako mnoho lidí spoléhajících na svoji inteligenci, podceňuje inteligenci ostatních. Zdánlivě sebeobranná nařčení pánů Langra a Topolánka přilévají oleje do ohně, protože je nebudou moci ničím doložit. Pokud veřejnost obecně policistům příliš nevěří, pak politikům věří obecně ještě méně. Navíc oba zástupci ODS veřejnosti jasně naznačují, že pokud se dostanou k výkonné moci, budou veškeré činy jejich představitelů beztrestné, jako tomu bylo v době jejich někdejší slávy.

Žádné komentáře:

Okomentovat