MUDr. Ivan David, CSc. otevírá 1. února 2010 svoji internetovou stránku.

Původní zanikla v roce 2008, když zkrachovala firma , která poskytovala tuto službu.

Proč kandiduji? Co mohu nabídnout?

28. 3. 2013

Za "normálních okolností" by mne ani ve snu nenapadlo kandidovat na funkci předsedy Psychiatrické společnosti ČLS J.E.Purkyně. Podpořil bych profesora či profesorku zasluhujícího úctu pro úspěchy na poli vědy. Taková funkce by zpravidla měla být vyvrcholením akademické kariéry.

Jenže situace je čím dál nenormálnější. Ohroženy jsou samotné základy nikoli psychiatrie jako vědy, ale fungování péče o duševně nemocné. Po mnoha vyspělých západních zemích nyní vážně hrozí i v ČR uplatnění snah na jedné straně ušetřit výdaje na potřebnou adekvátní péči, na druhé straně prosadit bizarní ideologii.

Proto jsem přistoupil na návrh několika kolegů a kolegyň a přijal nominaci. Nabízím zkušenost v lůžkové i ambulantní péči, v psychiatrickém výzkumu i v postgraduálním vzdělávání, v řízení významného ústavu, v zastupitelských i v exekutivních funkcích veřejné správy a dobrou orientaci v systému péče o duševně nemocné v ČR i v zahraničí. Nabízím svoji iniciativu a tvořivou práci. Neuhýbám a nenechám se korumpovat.


Články, glosy, dokumenty a další údaje lze bezplatně uveřejňovat v jiných médiích s uvedením autora. Zkrácení jen se souhlasem autora.Texty, u nichž je uvedeno, kde byly publikovány, je možno uveřejňovat jen se souhlasem média, v němž byly publikovány.


úterý 5. října 2004

Neziskovost je málo

Jsem zásadně proti privatizaci veřejných služeb zejména pokud jsou monopolní. Na akciových společnostech mi ovšem nevadí, že by mohly tvořit zisk, ale spíše například to, že nemusejí provádět výběrová řízení. Akcionáři pak mohou být (a místy jsou) dodavatelé, kteří dodávají, aby nemocnici pustili žilou. Zisk pak nevznikne v nemocnici, ale u dodavatele na úkor pacientů i personálu. Neuspokojí mi ani "neziskové společnosti". dosud se totiž neví, jak by fungovaly, takže skutečnost, že netvoří zisk mnoho neznamená. Je tedy třeba se velmi kriticky a obezřetně zabývat připravovaným návrhem. Pak má smysl se vyjadřovat.

Žádné komentáře:

Okomentovat