MUDr. Ivan David, CSc. otevírá 1. února 2010 svoji internetovou stránku.

Původní zanikla v roce 2008, když zkrachovala firma , která poskytovala tuto službu.

Proč kandiduji? Co mohu nabídnout?

28. 3. 2013

Za "normálních okolností" by mne ani ve snu nenapadlo kandidovat na funkci předsedy Psychiatrické společnosti ČLS J.E.Purkyně. Podpořil bych profesora či profesorku zasluhujícího úctu pro úspěchy na poli vědy. Taková funkce by zpravidla měla být vyvrcholením akademické kariéry.

Jenže situace je čím dál nenormálnější. Ohroženy jsou samotné základy nikoli psychiatrie jako vědy, ale fungování péče o duševně nemocné. Po mnoha vyspělých západních zemích nyní vážně hrozí i v ČR uplatnění snah na jedné straně ušetřit výdaje na potřebnou adekvátní péči, na druhé straně prosadit bizarní ideologii.

Proto jsem přistoupil na návrh několika kolegů a kolegyň a přijal nominaci. Nabízím zkušenost v lůžkové i ambulantní péči, v psychiatrickém výzkumu i v postgraduálním vzdělávání, v řízení významného ústavu, v zastupitelských i v exekutivních funkcích veřejné správy a dobrou orientaci v systému péče o duševně nemocné v ČR i v zahraničí. Nabízím svoji iniciativu a tvořivou práci. Neuhýbám a nenechám se korumpovat.


Články, glosy, dokumenty a další údaje lze bezplatně uveřejňovat v jiných médiích s uvedením autora. Zkrácení jen se souhlasem autora.Texty, u nichž je uvedeno, kde byly publikovány, je možno uveřejňovat jen se souhlasem média, v němž byly publikovány.


pátek 1. října 2004

Obrovské tempo slučování nemocnic

V roce 1999 jsem ve spolupráci se senátorem Ing. Vojířem a řediteli nemocnic opakovaně projednal sloučení okresní nemocnice v Příbrami s nemocnicí patřící Uranovému průmyslu. Nebylo to úpně jednoduché kvůli majetkovým komplikacím, ale nakonec došlo k dohodě a rozhodl jsem o sloučení obou nemocnic k 31. 12. 1999. Na funkci ministra jsem však rezignoval 9. 12. Následující ministr Špidla zrušil skoro všechna moje předchozí rozhodnutí. Zabránil zrušení parazitních organizací, vzal zpět žaloby a dokonce trval na zpětvzetí trestních oznámení. Nevěřil, že to nejde. Pro jistotu vyhodil všechny pracovníky, kteří se významněji podíleli na kontrolní činnosti (postupoval při tom v rozporu se zákoníkem práce, jak prokázal soud), atd., atd. Včera jsem se dozvěděl, že se připravuje sloučení obou příbramských nemocnic. Tak přece to dokázali, kluci šikovní... Zamáčkl jsem slzu dojeti.

Žádné komentáře:

Okomentovat