MUDr. Ivan David, CSc. otevírá 1. února 2010 svoji internetovou stránku.

Původní zanikla v roce 2008, když zkrachovala firma , která poskytovala tuto službu.

Proč kandiduji? Co mohu nabídnout?

28. 3. 2013

Za "normálních okolností" by mne ani ve snu nenapadlo kandidovat na funkci předsedy Psychiatrické společnosti ČLS J.E.Purkyně. Podpořil bych profesora či profesorku zasluhujícího úctu pro úspěchy na poli vědy. Taková funkce by zpravidla měla být vyvrcholením akademické kariéry.

Jenže situace je čím dál nenormálnější. Ohroženy jsou samotné základy nikoli psychiatrie jako vědy, ale fungování péče o duševně nemocné. Po mnoha vyspělých západních zemích nyní vážně hrozí i v ČR uplatnění snah na jedné straně ušetřit výdaje na potřebnou adekvátní péči, na druhé straně prosadit bizarní ideologii.

Proto jsem přistoupil na návrh několika kolegů a kolegyň a přijal nominaci. Nabízím zkušenost v lůžkové i ambulantní péči, v psychiatrickém výzkumu i v postgraduálním vzdělávání, v řízení významného ústavu, v zastupitelských i v exekutivních funkcích veřejné správy a dobrou orientaci v systému péče o duševně nemocné v ČR i v zahraničí. Nabízím svoji iniciativu a tvořivou práci. Neuhýbám a nenechám se korumpovat.


Články, glosy, dokumenty a další údaje lze bezplatně uveřejňovat v jiných médiích s uvedením autora. Zkrácení jen se souhlasem autora.Texty, u nichž je uvedeno, kde byly publikovány, je možno uveřejňovat jen se souhlasem média, v němž byly publikovány.


středa 6. října 2004

Po modré cestě na Slovensko

Slovensko je pro českou pravici zářným vzorem. Ta teď mobilizuje a a vysílá modré autobusy do terénu po "modré cestě". Slovensko podle ní začalo s odvážnými reformami od reforem daňových až po "reformu" zdravotnictví. V medicíně se začíná s aplikací nové metody nejprve na pokusných zvířatech. Působení se vyhodnocuje a jsou-li výsledky nadějné, pokračuje se další fází klinického zkoušení. Postup je přísně kodifikován a na široké populaci se s aplikací nové metody nedá začít dříve než je nepochybné, že splňuje účel a nemá vážné vedlejší účinky. Předpokládaný odchod českých firem na Slovensko a hospodářský zázrak zatín nenastaly. Zatím se zahraniční experti zabývají spíše podvýživou dětí slovenských Rómů. Proti pokusům na zvířatech protestují četné spolky ochránců zvířat. Čekal bych, že se vynoří nějaký spolek na ochranu Slováků. Zatím nic. Naopak, ze strany MMF je slyšet pochvalu. Jenže MMF je výrobcem těchto zkoušených léků. Když už žádný spolek proti těmto pokusům nezasáhl, sledujme bedlivě kam dospějí. Odhad si nechám ještě pár dní pro sebe. Jen nevím, nakolik je úsloví:"Operace se podařila, pacient zemřel.", žertovné.

Žádné komentáře:

Okomentovat