MUDr. Ivan David, CSc. otevírá 1. února 2010 svoji internetovou stránku.

Původní zanikla v roce 2008, když zkrachovala firma , která poskytovala tuto službu.

Proč kandiduji? Co mohu nabídnout?

28. 3. 2013

Za "normálních okolností" by mne ani ve snu nenapadlo kandidovat na funkci předsedy Psychiatrické společnosti ČLS J.E.Purkyně. Podpořil bych profesora či profesorku zasluhujícího úctu pro úspěchy na poli vědy. Taková funkce by zpravidla měla být vyvrcholením akademické kariéry.

Jenže situace je čím dál nenormálnější. Ohroženy jsou samotné základy nikoli psychiatrie jako vědy, ale fungování péče o duševně nemocné. Po mnoha vyspělých západních zemích nyní vážně hrozí i v ČR uplatnění snah na jedné straně ušetřit výdaje na potřebnou adekvátní péči, na druhé straně prosadit bizarní ideologii.

Proto jsem přistoupil na návrh několika kolegů a kolegyň a přijal nominaci. Nabízím zkušenost v lůžkové i ambulantní péči, v psychiatrickém výzkumu i v postgraduálním vzdělávání, v řízení významného ústavu, v zastupitelských i v exekutivních funkcích veřejné správy a dobrou orientaci v systému péče o duševně nemocné v ČR i v zahraničí. Nabízím svoji iniciativu a tvořivou práci. Neuhýbám a nenechám se korumpovat.


Články, glosy, dokumenty a další údaje lze bezplatně uveřejňovat v jiných médiích s uvedením autora. Zkrácení jen se souhlasem autora.Texty, u nichž je uvedeno, kde byly publikovány, je možno uveřejňovat jen se souhlasem média, v němž byly publikovány.


pondělí 11. října 2004

Policejní dvojí metr?

V obchodních vztazích jeupřednostňování věřitele nezákonné. Platit je třeba podle data na faktuře. Policie tak nepostupuje. Možná že je jejím hlediskem třeba společenská nebezpečnost trestného činu. Jenže o trestný čin jde až, když je takto kvalifikován soudem a obžalovaný pravomocně odsouzen. Policie vyšetřuje podezření z trestného činu. Těžko říci, kdo určuje závažnost podezření či nebezpečnost činu ve vztahu k závažnosti a nebo naopak. Policie může věc také odložit a už nezvednout. Natolik je nezávislá, nejasno, kdo je v ní nezávislý na kom a na čem. ODS si v případě pana Kořístky stěžují na dvojí metr. A tak je třeba připomenout slavný výrok právní expertky a poslankyně za ODS Anny Röschové: "...přece vláda musí rozhodnout, kdo má být odsouzen a kolik má dostat...". Když mě paní Rögnerová (nikoli policie) obvinila z vydírání, přišli nazítří osobně 4 policisté za mnou přímo do sekretariátu ministra, aby se mě zeptali, jestli jsem tu paní před 5 měsíci telefonicky vydíral. Jednala policie nezávisle na ministru Grulichovi, pouze pod vlivem TV Nova? Případ tiše odložila až po hojně medializované úporné snaze prokázat aspoň něco. Trestní oznámení Ministerstva zdravotnictví na vedení Vinohradské nemocnice, kvůli hospodaření, které kontrolní orgán ministerstva shledal protizákonným začala policie vyšetřovat až za 11 měsíců, věc odložila rychle a odmitla mi sdělit proč. Dvojí metr by v orgánech činných v trestním řízení být neměl, jen se obávám, že ODS nejvíc vadí, že "správný" metr netřímají ve vlastní ruce.

Žádné komentáře:

Okomentovat