MUDr. Ivan David, CSc. otevírá 1. února 2010 svoji internetovou stránku.

Původní zanikla v roce 2008, když zkrachovala firma , která poskytovala tuto službu.

Proč kandiduji? Co mohu nabídnout?

28. 3. 2013

Za "normálních okolností" by mne ani ve snu nenapadlo kandidovat na funkci předsedy Psychiatrické společnosti ČLS J.E.Purkyně. Podpořil bych profesora či profesorku zasluhujícího úctu pro úspěchy na poli vědy. Taková funkce by zpravidla měla být vyvrcholením akademické kariéry.

Jenže situace je čím dál nenormálnější. Ohroženy jsou samotné základy nikoli psychiatrie jako vědy, ale fungování péče o duševně nemocné. Po mnoha vyspělých západních zemích nyní vážně hrozí i v ČR uplatnění snah na jedné straně ušetřit výdaje na potřebnou adekvátní péči, na druhé straně prosadit bizarní ideologii.

Proto jsem přistoupil na návrh několika kolegů a kolegyň a přijal nominaci. Nabízím zkušenost v lůžkové i ambulantní péči, v psychiatrickém výzkumu i v postgraduálním vzdělávání, v řízení významného ústavu, v zastupitelských i v exekutivních funkcích veřejné správy a dobrou orientaci v systému péče o duševně nemocné v ČR i v zahraničí. Nabízím svoji iniciativu a tvořivou práci. Neuhýbám a nenechám se korumpovat.


Články, glosy, dokumenty a další údaje lze bezplatně uveřejňovat v jiných médiích s uvedením autora. Zkrácení jen se souhlasem autora.Texty, u nichž je uvedeno, kde byly publikovány, je možno uveřejňovat jen se souhlasem média, v němž byly publikovány.


pondělí 18. října 2004

S modrým pruhem

Mezi stížnostmi ODS proti pokusu uvalit vazbu na pány Večerka a Dalíka se objevil také návrh, že místo cesty vrtulníkem mělo být užito pozvánky v dopise s modrým pruhem. Mám pochybnosti. Zkoušel jsem ho použít při odvolání ředitelky Rögnerové. Reagovala tak, že udělila sama sobě dovolenou a údajně odcestovala do zahraničí. Tím dosáhla nedoručitelnosti. Ze „zahraničí“ pak několikrát denně vstupovala telefonicky do televizních a rozhlasových pořadů. Jelikož dopis nikdy nepřevzala, soud pak po letech konstatoval, že nebyla odvolána, což „inteligentní“ novináři interpretovali tak, že její odvolání bylo nezákonné, případně, že bylo soudem zrušeno. Posílat dopis s modrým pruhem tedy mohu jen doporučit. Velmi účinné! Kauza by pak nabrala jiné obrátky. Ještě účinnější je však nečekané „osobní jednání“.

Žádné komentáře:

Okomentovat