MUDr. Ivan David, CSc. otevírá 1. února 2010 svoji internetovou stránku.

Původní zanikla v roce 2008, když zkrachovala firma , která poskytovala tuto službu.

Proč kandiduji? Co mohu nabídnout?

28. 3. 2013

Za "normálních okolností" by mne ani ve snu nenapadlo kandidovat na funkci předsedy Psychiatrické společnosti ČLS J.E.Purkyně. Podpořil bych profesora či profesorku zasluhujícího úctu pro úspěchy na poli vědy. Taková funkce by zpravidla měla být vyvrcholením akademické kariéry.

Jenže situace je čím dál nenormálnější. Ohroženy jsou samotné základy nikoli psychiatrie jako vědy, ale fungování péče o duševně nemocné. Po mnoha vyspělých západních zemích nyní vážně hrozí i v ČR uplatnění snah na jedné straně ušetřit výdaje na potřebnou adekvátní péči, na druhé straně prosadit bizarní ideologii.

Proto jsem přistoupil na návrh několika kolegů a kolegyň a přijal nominaci. Nabízím zkušenost v lůžkové i ambulantní péči, v psychiatrickém výzkumu i v postgraduálním vzdělávání, v řízení významného ústavu, v zastupitelských i v exekutivních funkcích veřejné správy a dobrou orientaci v systému péče o duševně nemocné v ČR i v zahraničí. Nabízím svoji iniciativu a tvořivou práci. Neuhýbám a nenechám se korumpovat.


Články, glosy, dokumenty a další údaje lze bezplatně uveřejňovat v jiných médiích s uvedením autora. Zkrácení jen se souhlasem autora.Texty, u nichž je uvedeno, kde byly publikovány, je možno uveřejňovat jen se souhlasem média, v němž byly publikovány.


středa 13. října 2004

Zase zhasnou

Vyšetřování pracovníků, funkcionářů, starostů, radních za politickou stranu je pro onu politickou stranu nepříjemné. Například případ bývalého ministra financí Svobody pro ČSSD. Ten byl obviněn souzen a odsouzen za vlády ČSSD. To ODS se o své lidi umí jinak postarat. Nemohu se zbavit dojmu, že vadí prostý fakt, že se případ týká ODS. Reagovali by po volbách jinak? Určitě ne. Prostě nikdo alespoň trochu významný z ODS nesmí být vyšetřován, natož obviněn, souzen a potrestán. Vypadá to tak, že by podřízení ministra Langera neunikl sankcím, pokud by se něčeho takového odvážil. Prostě se má vrátit doba, kdy členové ODS budou opět beztrestní. Doba, kdy se tak snadno kradlo, protože bylo zhasnuto. A nerozsvítilo se ani když se vědělo, že se krade. Byla to doba prokurátora Šetiny a jeho pokračovatelů, doba lehkých topných olejů a desítek podobných podobných velkých kauz nad nimiž se má zavřít voda. Vyhrají-li voby, zase zhasnou.

Žádné komentáře:

Okomentovat