MUDr. Ivan David, CSc. otevírá 1. února 2010 svoji internetovou stránku.

Původní zanikla v roce 2008, když zkrachovala firma , která poskytovala tuto službu.

Proč kandiduji? Co mohu nabídnout?

28. 3. 2013

Za "normálních okolností" by mne ani ve snu nenapadlo kandidovat na funkci předsedy Psychiatrické společnosti ČLS J.E.Purkyně. Podpořil bych profesora či profesorku zasluhujícího úctu pro úspěchy na poli vědy. Taková funkce by zpravidla měla být vyvrcholením akademické kariéry.

Jenže situace je čím dál nenormálnější. Ohroženy jsou samotné základy nikoli psychiatrie jako vědy, ale fungování péče o duševně nemocné. Po mnoha vyspělých západních zemích nyní vážně hrozí i v ČR uplatnění snah na jedné straně ušetřit výdaje na potřebnou adekvátní péči, na druhé straně prosadit bizarní ideologii.

Proto jsem přistoupil na návrh několika kolegů a kolegyň a přijal nominaci. Nabízím zkušenost v lůžkové i ambulantní péči, v psychiatrickém výzkumu i v postgraduálním vzdělávání, v řízení významného ústavu, v zastupitelských i v exekutivních funkcích veřejné správy a dobrou orientaci v systému péče o duševně nemocné v ČR i v zahraničí. Nabízím svoji iniciativu a tvořivou práci. Neuhýbám a nenechám se korumpovat.


Články, glosy, dokumenty a další údaje lze bezplatně uveřejňovat v jiných médiích s uvedením autora. Zkrácení jen se souhlasem autora.Texty, u nichž je uvedeno, kde byly publikovány, je možno uveřejňovat jen se souhlasem média, v němž byly publikovány.


středa 26. ledna 2005

Stačí, když čte prezident

Z nejnovějšího amerického výzkumu vyplývá - a v USA kolem toho také vznikla znepokojená debata - že ve Spojených státech dochází v současnosti k vážnému úpadku literární kultury. Američané přestávají číst - a týká se to dospělých osob každého věku, všech ras, všech příjmových kategorií, všech vzdělávacích úrovní a všech regionů. (z Britských listů) Více...

úterý 25. ledna 2005

Demokratická svobodná otevřená evropská liberální a zelená iniciativa

Skupina protikomunisticky smýšlejících senátorů hodlá oficiálně předložit a představit 8. února návrh novely zákona, který má rozšířit zákaz propagace komunismu tak, že umožní trestat i za názvy politických stran.

Návrh již podepsalo podle Mejstříka dalších pět senátorů, mohl by být proto předložen již teď. Pod novelou jsou podepsáni předsedkyně Klubu otevřené demokracie Soňa Paukrtová, místopředseda této frakce Richard Sequens (oba za US-DEU), Jan Horník (ED), Jiří Zlatuška (za LiRA) a Jaromír Štětina (za Stranu zelených).

Více...

sobota 15. ledna 2005

Ach, ty léky...

Vážená redakce stalose.cz, www.stalose.cz, přečetl jsem si článek pana Mgr. Miroslava Kudláčka o lécích. Problém o němž píše přesahuje jeho kvalifikaci sociologa. Je zřejmé, že neví to nejpodstatnější a tím je smysl této úpravy. Píše zcela v intencích "všeobecně oblíbených" konstatování. Příště se dočteme proč je třeba zvyšovat doplatky? Je to sice zcela opačná akce, ale také velmi oblíbená. Jednou bude ministryně kritizována za "zvyšování doplatků", příště za "odmítání doplatků". Logiku to nemá, účel ano. Mnoho úspěchů! Více...