MUDr. Ivan David, CSc. otevírá 1. února 2010 svoji internetovou stránku.

Původní zanikla v roce 2008, když zkrachovala firma , která poskytovala tuto službu.

Proč kandiduji? Co mohu nabídnout?

28. 3. 2013

Za "normálních okolností" by mne ani ve snu nenapadlo kandidovat na funkci předsedy Psychiatrické společnosti ČLS J.E.Purkyně. Podpořil bych profesora či profesorku zasluhujícího úctu pro úspěchy na poli vědy. Taková funkce by zpravidla měla být vyvrcholením akademické kariéry.

Jenže situace je čím dál nenormálnější. Ohroženy jsou samotné základy nikoli psychiatrie jako vědy, ale fungování péče o duševně nemocné. Po mnoha vyspělých západních zemích nyní vážně hrozí i v ČR uplatnění snah na jedné straně ušetřit výdaje na potřebnou adekvátní péči, na druhé straně prosadit bizarní ideologii.

Proto jsem přistoupil na návrh několika kolegů a kolegyň a přijal nominaci. Nabízím zkušenost v lůžkové i ambulantní péči, v psychiatrickém výzkumu i v postgraduálním vzdělávání, v řízení významného ústavu, v zastupitelských i v exekutivních funkcích veřejné správy a dobrou orientaci v systému péče o duševně nemocné v ČR i v zahraničí. Nabízím svoji iniciativu a tvořivou práci. Neuhýbám a nenechám se korumpovat.


Články, glosy, dokumenty a další údaje lze bezplatně uveřejňovat v jiných médiích s uvedením autora. Zkrácení jen se souhlasem autora.Texty, u nichž je uvedeno, kde byly publikovány, je možno uveřejňovat jen se souhlasem média, v němž byly publikovány.


čtvrtek 25. května 2006

Zdravotnictví: výhodně nízké mzdy, králíci a zajaci

Manažerské řízení nemocnic, 25. května 2006, Praha, hotel Dorint Novotel, organizace: b.i.d. service, M.C. Triton, EURO, VŠE, ČSOB.
Ve čtvrtek jsem se zúčastnil jako pozvaný řečník semináře „Manažerské řízení nemocnic“. Přede mnou hovořil Dr. Milan Kubek, prezident ČLK, s přednáškou na téma ČLK a zdravotní reforma, po mně pak expert ODS a spoluautor „Modré šance“ Dr. Pavel Macháček (Tlak na reformu ve zdravotnictví, důvody pro změnu) a prim. Dr. Střítecký z Jindřichova Hradce, který přednáší na VŠE o „tržním zdravotnictví“ (Veřejné zdravotnictví x tržní zdravotnictví). Prezident ČLK hovořil o nízkých mzdách v českém zdravotnictví a to zejména v zprivatizovaných nemocnicích a v nemocnicích krajskými radami na privatizaci urychleně připravovaných.
Dr. Macháček a Dr. Střítecký porovnávali zdravotnictví řízené „administrativně byrokraticky“ a řízené neviditelnou rukou trhu. Svorně varovali před možností, že by byla zprivatizována pouze část nemocnic, protože zatímco ve zprivatizovaných by blahodárně působil trh, ve veřejných by se mohly uplatňovat škodlivé regulace.


V diskusi pak zastánci blahodárného trhu ve zdravotnictví nejdříve zpochybňovali údaje Dr. Kubka o mzdových rozdílech mezi privatizovanými a neprivatizovanými nemocnicemi. Když se Kubek odvolal na zdroj ÚZIS (Ústav zdravotnické informatiky a statistiky), který sestavuje statistiky na základě údajů poskytovaných samotnými nemocnicemi, korunoval diskusi expert ODS Dr. Macháček tvrzením, že „…nízké mzdy jsou výhodné…“

Migrace až emigrace jako východisko
MUDr. Pavel Macháček má pravdu, nízké mzdy jsou výhodné a to pro majitele soukromých nemocnic. Osobní náklady totiž v ČR tvoří od 40% (ve fakultních nemocnicích) až po 65% (v psychiatrických léčebnách), v Západní Evropě od 60 do 75%.

Soukromá nemocnice, samozřejmě nikoli „nezisková“ přinese majiteli největší zisk, zejména ušetří-li na nejvyšší nákladové položce, tedy mzdách. Toho dosáhne nízkou odměnou a malým počtem personálu. Tuto obchodní strategii mohou narušovat nezisková zařízení, která kazí ceny práce tím, že zdravotníkům platí více a ministerstvo, které trvá na zákonem stanovených minimálních počtech pracovníků a jejich kvalifikační struktuře.

„Co zbývá zdravotníkům třeba v Jeseníku, když i nejbližší nemocnice v Šumperku a Bruntále jsou soukromé?“, tázal se prezident ČLK.

Zbývá jim buď trpět nízké mzdy nebo migrace až emigrace. Ptal jsem se ředitele Psychiatrické léčebny v Bílé Vodě 30 km severozápadně od Jeseníku na samých hranicích s Polskem, kde bere kvalifikovaný personál, či zda snad zaměstnává psychozemědělce (označení pro nekvalifikované vesničany zaměstnané v odlehlých psychiatrických léčebnách)? Odpověděl, že o kvalifikované zaměstnance nemá nouzi, protože vzhledem k platům v Jeseníku, rádi dojíždějí. Severozápad Moravy blaho privatizace nemocnic zažil již před lety. Také když soukromá společnost vytunelovala bruntálskou nemocnici. Poslankyni obviněnou orgány činnými v trestním řízení, která v tom vypomáhala, ovšem Poslanecká sněmovna ke stíhání nevydala. Poslanec Ivan Langer naopak chtěl pomoci soukromé jesenické nemocnici desetimiliónovou dotací ze státního rozpočtu na nákup CT. Jiný poslanec si toho však v záplavě tisíců rozpočtových položek všiml a pomoc stranickému kolegovi poslance Langera a majiteli nemocnice v Jeseníku tak zmařil.

Na Slovensku volí lékaři i sestry masově emigraci. Každý rok odcházejí stovky lékařů a sester. Tamní ministr Zajac a velký vzor pro ODS se však nechal slyšet, že mu to vůbec nevadí, ať prý přijdou lékaři z Ukrajiny a odjinud.

Stávka podnikatelů a jim užitečných idiotů
Ministr, který se o něco snaží musí s protesty počítat. Vždyť chaos je tak výhodný! Jako tma pro zloděje. Hleděl jsem z okna Úřadu vlády na stávkující lékaře a bylo mi jich líto. Žádná intelektuální elita. Svěřil jsem se předsedovi Svazu zdravotnictví a sociální péče Dr. Schlangerovi, že mě vzezření a chování stávkujících lékařů překvapilo. Biochemik mi nabídl psychologicko-sociologickou sondu: „Stávkují ti neúspěšní, frustrovaní, špatně sociálně adaptovaní…“. Chybělo sebevědomí, jen odvaha hulákat skrytý v davu. Byli to lékaři, které někdo zmanipuloval, aby ve jménu jeho politických zájmů žádali zázraky do tří dnů. Média se už postarají o publicitu a doplní desorientovaného dědečka ochotného do kamery spílat ministrovi. Marně jsem očekával imponující osobnosti, seběvědomé vystupování, věcnou kritiku a inteligentní argumentaci. Viděl jsem zmatené oběti manipulace.

Tentokrát jsem viděl stávku z televizního záznamu. Bez věcné argumentace a vtipu, jen šaškování. Osel šel v čele průvodu „intelektuálů“. Slyšel jsem skandovat: „Kdo lže ten krade, proto zmizni smrade!“ Existuje zřejmě něco jako lékařská lůza. Někdo dokonce nesl transparent s rukou a drápy s nápisem „Rath“ a na tím: „Zachvátí-li tě, zahyneš!“. Autor se nepochybně nechal inspirovat plakáty vystrašené protektorátní moci na konci války. Tak málo vkusu…

Předvolební akce autorů zdravic na kongresu ODS nepřekvapí. Na místo neviditelné ruky trhu hrozí stanovení pravidel hry. Omlouvám se panu PharmDr. Chudobovi. Někde jsem napsal, že byl členem ÚVV ČSSD. Rozhořčeně mi telefonoval, omlouvám se, byl jen předsedou Obvodního výboru ČSSD v Praze 12. Společně jsme kdysi protestovali proti privatizaci jedné tamní polikliniky. Již tehdy jsem ovšem předpokládal, že je majitelem lékárny v ČSSD a nikoli sociálním demokratem mezi lékárníky.

Podnikatele ve zdravotnictví lidsky chápu, jde o prachy. Naivních zaměstnanců v davu je mi líto. Uvěřili, že v jejich bídě je jejich světlá budoucnost.

Pokusný zajac
Nejvíc se povedl symbol- králík kombinovaný s dopravní značkou „zákaz zastavení“. Že prý stávkující nechtějí být pokusnými králíky. Jenže české zdravotnictví má blízko k evropskému standardu. Naproti tomu experimenty z dílny ODS mají ve světě obdobu snad jen na Slovensku. Kouzlo nechtěného zde spočívá v tom, že ministr zdravotnictví na Slovensku se jmenuje Zajac. Slovenští lékaři by tedy mohli použít stejného symbolu jako čeští a to v některé z svých stávek proti pravicovým reformám. Dr. Fico, předseda slovenské strany Smer, která nepochybně zvítězí ve slovenských volbách, proto používá následujícího bonmotu: „V celom svetě robia ludia pokusy na zajacoch, iba na Slovensku robí Zajac pokusy na ĺuďoch.“ Světová premiéra privatizace zdravotních pojišťoven současně s privatizací nemocnic a se zpoplatněním běžných služeb narazila na Slovensku na odpor naprosté většiny obyvatelstva včetně zdravotníků a poslala stranu ANO (Aliancia nového občana) do nevolitelnosti. Výdaje na zdravotnictví na Slovensku již poklesly na 5,8% HDP (v ČR jsou 7,1%, v EU kol 8,5 %) To vůbec nebrání Českému rozhlasu v pozvání slovenského „ekonomického experta“ Pažitného, aby kritizoval české zdravotnictví a nabízel slovenský příklad.

ODS má od poloviny devadesátých let svoji originální specialitu „individuální účty“. Rád o ní tehdy hovořil předseda vlády Ing. Klaus. Nabízela se samozřejmá otázka: „Co když bude individuální účet vyčerpán?“. Odpovědi se tehdy nedostávalo. Experti ODS (Julínek, Macháček, Hroboň) koncept individuálních účtů dopracovali a nalezli také odpověď. Je překvapivá. Jestliže bude individuální účet vyčerpán, pak si nemocný může vzít úvěr…
Publikováno na www.blisty.cz.