MUDr. Ivan David, CSc. otevírá 1. února 2010 svoji internetovou stránku.

Původní zanikla v roce 2008, když zkrachovala firma , která poskytovala tuto službu.

Proč kandiduji? Co mohu nabídnout?

28. 3. 2013

Za "normálních okolností" by mne ani ve snu nenapadlo kandidovat na funkci předsedy Psychiatrické společnosti ČLS J.E.Purkyně. Podpořil bych profesora či profesorku zasluhujícího úctu pro úspěchy na poli vědy. Taková funkce by zpravidla měla být vyvrcholením akademické kariéry.

Jenže situace je čím dál nenormálnější. Ohroženy jsou samotné základy nikoli psychiatrie jako vědy, ale fungování péče o duševně nemocné. Po mnoha vyspělých západních zemích nyní vážně hrozí i v ČR uplatnění snah na jedné straně ušetřit výdaje na potřebnou adekvátní péči, na druhé straně prosadit bizarní ideologii.

Proto jsem přistoupil na návrh několika kolegů a kolegyň a přijal nominaci. Nabízím zkušenost v lůžkové i ambulantní péči, v psychiatrickém výzkumu i v postgraduálním vzdělávání, v řízení významného ústavu, v zastupitelských i v exekutivních funkcích veřejné správy a dobrou orientaci v systému péče o duševně nemocné v ČR i v zahraničí. Nabízím svoji iniciativu a tvořivou práci. Neuhýbám a nenechám se korumpovat.


Články, glosy, dokumenty a další údaje lze bezplatně uveřejňovat v jiných médiích s uvedením autora. Zkrácení jen se souhlasem autora.Texty, u nichž je uvedeno, kde byly publikovány, je možno uveřejňovat jen se souhlasem média, v němž byly publikovány.


čtvrtek 27. listopadu 2008

Radar jako metafora a koule v Brdech

Pod hladinou sporu o politice a politicích se skrývá hypotéza o motivech politiků. Občan většinou předpokládá, že jsou nízké. Může o tom spekulovat, věřit tomu, ověřit to nemůže. Podle klasického díla Davida Riesmana „Osamělý dav“ („Studie o změnách amerického charakteru“, česky 1968) je základní strategie člověka při sledování cíle dána vlivem rodičovské výchovy a společenského klimatu, tedy, jak by řekl Sigmund Freud, superega. „Niterně řízený člověk“ v sobě nosí psychický kompas a jeho směřování vede k jasně definovanému cíli přes všechny překážky na které narazí. Naproti tomu „vnějškově řízený člověk“ má superegem nadiktovaný „psychický radar“, který mu umožňuje se překážkám vyhýbat. Takový člověk místo politických ideálů sleduje zájem vydržet.