MUDr. Ivan David, CSc. otevírá 1. února 2010 svoji internetovou stránku.

Původní zanikla v roce 2008, když zkrachovala firma , která poskytovala tuto službu.

Proč kandiduji? Co mohu nabídnout?

28. 3. 2013

Za "normálních okolností" by mne ani ve snu nenapadlo kandidovat na funkci předsedy Psychiatrické společnosti ČLS J.E.Purkyně. Podpořil bych profesora či profesorku zasluhujícího úctu pro úspěchy na poli vědy. Taková funkce by zpravidla měla být vyvrcholením akademické kariéry.

Jenže situace je čím dál nenormálnější. Ohroženy jsou samotné základy nikoli psychiatrie jako vědy, ale fungování péče o duševně nemocné. Po mnoha vyspělých západních zemích nyní vážně hrozí i v ČR uplatnění snah na jedné straně ušetřit výdaje na potřebnou adekvátní péči, na druhé straně prosadit bizarní ideologii.

Proto jsem přistoupil na návrh několika kolegů a kolegyň a přijal nominaci. Nabízím zkušenost v lůžkové i ambulantní péči, v psychiatrickém výzkumu i v postgraduálním vzdělávání, v řízení významného ústavu, v zastupitelských i v exekutivních funkcích veřejné správy a dobrou orientaci v systému péče o duševně nemocné v ČR i v zahraničí. Nabízím svoji iniciativu a tvořivou práci. Neuhýbám a nenechám se korumpovat.


Články, glosy, dokumenty a další údaje lze bezplatně uveřejňovat v jiných médiích s uvedením autora. Zkrácení jen se souhlasem autora.Texty, u nichž je uvedeno, kde byly publikovány, je možno uveřejňovat jen se souhlasem média, v němž byly publikovány.


pátek 16. října 2009

Zaplevelený Lisabon

My občané starší 30 let si určitě vzpomínáme na nelibost Václava Klause z pokusů nezodpovědných poslanců „zaplevelovat českou ústavu lidskými právy“. Obava plynula z přesvědčení, že levicové výstřelky ve formě lidských a sociálních práv by mohly přivést stát, jež by měl být ovládán jednotícím principem volného trhu bez přívlastků, na zcestí. Protože Evropa, jak známo, se již na zcestí vydala, je třeba zachránit vlast před morem sociálních jistot a právních záruk pro nemajetné.

Poukazem na lidská práva v případě lisabonské smlouvy Václav Klaus nikterak nezměnil své setrvalé stanovisko. Jde o právo související s nezcizitelností vlastnictví. Jde o to, zda může být uplatňováno v případě Benešových dekretů. Dobře si pamatujeme na plamenné proklamace a „záruky“. „Straší vás nezaměstnaností…“, hřímal jeden z největších pokrytců českých dějin Václav Havel. A měli jsme a máme opět přes půl miliónu nezaměstnaných. Havel říkal , že nestojí o vrácení majetku v restituci. Nechal si ho vnutit. Byli jsme zákonodárci i experty ujišťováni, že v restitucích nedojde k prolomení hranice 25. února 1948. Byla prolomena. Nezávislé soudy jsou rozhodně nezávislé na expertních stanoviscích „renomovaných“ právníků, a někdy jsou podle právních expertů nezávislé i na zákonech.

S Václavem Klausem je možné nesouhlasit, ale není možné ho podezírat z lehkovážnosti. Neshoda s jeho politickou orientací nesmí vést k prostoduché zásadě, že správný směr je vždy ten opačný, než ukazuje Václav Klaus. Jeho argumenty vždy stojí za důkladné zvážení. Teprve pak mají být přijaty nebo odmítnuty. Totéž bohužel nelze říci o 90% české politické elity. Ta se orientuje podle dojmů, intuice, zdání a pocitu bezprostřední výhodnosti. Nechce se mi vypočítávat vlastní zkušenosti z působení v zákonodárném sboru, kdy argumenty varujících nebyly slyšeny a byly neuváženě přijaty chybné právní normy poškozující zájmy těch, kteří měly být normou chráněni. Proti prolomení Benešových dekretů by se zdály malicherné.
Článek vyšel na www.prvnizpravy.cz