MUDr. Ivan David, CSc. otevírá 1. února 2010 svoji internetovou stránku.

Původní zanikla v roce 2008, když zkrachovala firma , která poskytovala tuto službu.

Proč kandiduji? Co mohu nabídnout?

28. 3. 2013

Za "normálních okolností" by mne ani ve snu nenapadlo kandidovat na funkci předsedy Psychiatrické společnosti ČLS J.E.Purkyně. Podpořil bych profesora či profesorku zasluhujícího úctu pro úspěchy na poli vědy. Taková funkce by zpravidla měla být vyvrcholením akademické kariéry.

Jenže situace je čím dál nenormálnější. Ohroženy jsou samotné základy nikoli psychiatrie jako vědy, ale fungování péče o duševně nemocné. Po mnoha vyspělých západních zemích nyní vážně hrozí i v ČR uplatnění snah na jedné straně ušetřit výdaje na potřebnou adekvátní péči, na druhé straně prosadit bizarní ideologii.

Proto jsem přistoupil na návrh několika kolegů a kolegyň a přijal nominaci. Nabízím zkušenost v lůžkové i ambulantní péči, v psychiatrickém výzkumu i v postgraduálním vzdělávání, v řízení významného ústavu, v zastupitelských i v exekutivních funkcích veřejné správy a dobrou orientaci v systému péče o duševně nemocné v ČR i v zahraničí. Nabízím svoji iniciativu a tvořivou práci. Neuhýbám a nenechám se korumpovat.


Články, glosy, dokumenty a další údaje lze bezplatně uveřejňovat v jiných médiích s uvedením autora. Zkrácení jen se souhlasem autora.Texty, u nichž je uvedeno, kde byly publikovány, je možno uveřejňovat jen se souhlasem média, v němž byly publikovány.


neděle 15. listopadu 2009

Mýty

Je ovšem důležité šířit informace a veřejně demaskovat mýty, jimiž jsme stále více (!!!) krmeni. Problém je, že profesionálové umějí manipulovat veřejným míněním. Nicméně, když si dnes přečteme internetové anonymní komentáře a diskuse k článkům, je vidět, že vědomí aspoň části veřejnosti se prudce mění (během několika málo let!). V ČR se dá sázet na minimum lidového aktivismu hraničící s všeobecnou apatií. Je otázka, za jak dlouho, kdy nevyhnutelně dojde k událostem, které povedou k aktivizaci veřejnosti. Kdo bude připraven toho zneužít. Zřejmě ten, kdo ovládá média.
Lidé si nechali ukrást před nosem veřejné služby ve víře, že zprivatizované budou fungovat lépe. Privatizace už nemá v Čechách většinovoou podporu, ale má své vlivné hybatele a média.