MUDr. Ivan David, CSc. otevírá 1. února 2010 svoji internetovou stránku.

Původní zanikla v roce 2008, když zkrachovala firma , která poskytovala tuto službu.

Proč kandiduji? Co mohu nabídnout?

28. 3. 2013

Za "normálních okolností" by mne ani ve snu nenapadlo kandidovat na funkci předsedy Psychiatrické společnosti ČLS J.E.Purkyně. Podpořil bych profesora či profesorku zasluhujícího úctu pro úspěchy na poli vědy. Taková funkce by zpravidla měla být vyvrcholením akademické kariéry.

Jenže situace je čím dál nenormálnější. Ohroženy jsou samotné základy nikoli psychiatrie jako vědy, ale fungování péče o duševně nemocné. Po mnoha vyspělých západních zemích nyní vážně hrozí i v ČR uplatnění snah na jedné straně ušetřit výdaje na potřebnou adekvátní péči, na druhé straně prosadit bizarní ideologii.

Proto jsem přistoupil na návrh několika kolegů a kolegyň a přijal nominaci. Nabízím zkušenost v lůžkové i ambulantní péči, v psychiatrickém výzkumu i v postgraduálním vzdělávání, v řízení významného ústavu, v zastupitelských i v exekutivních funkcích veřejné správy a dobrou orientaci v systému péče o duševně nemocné v ČR i v zahraničí. Nabízím svoji iniciativu a tvořivou práci. Neuhýbám a nenechám se korumpovat.


Články, glosy, dokumenty a další údaje lze bezplatně uveřejňovat v jiných médiích s uvedením autora. Zkrácení jen se souhlasem autora.Texty, u nichž je uvedeno, kde byly publikovány, je možno uveřejňovat jen se souhlasem média, v němž byly publikovány.


pátek 6. listopadu 2009

Šampaňské v tramvaji

Slyšel jsem o člověku, který v osmdesátých letech sbíral takzvané „samorosty“. Šlo o novinové články a fotografie poskládané vedle sebe tak, že celek působil bizarně. Takové samorosty se rozhojňují zvláště v dobách dynamického vývoje doprovázeného společenským zmatkem a blížící se nebo již nastalou krizí. Jsou to doby, které básník MUDr. Miroslav Holub charakterizoval aforismem: „Některé omyly jsou dosud chybami. Jiné jsou stále ještě zásluhami.“. Takovou dobou je i ta naše. Vždyť od roku 1989 s jeho falešnými sliby do dneška uběhlo stejně let jako od roku 1948 do roku 1968- od falešných slibů do falešných nadějí.

Dnes ráno (6. 11. 2009) jsem viděl v naší rodné České televizi krásný samorost. Nejdříve byl do studia pozván předseda odborové organizace Dopravního podniku hlavního města Prahy - aby se předem zodpovídal ze škod, které napáchá připravovaná stávka zaměstnanců tohoto „přepravce“. Hovořilo se o dvouapůlmiliardovém deficitu v provozních prostředcích, kterého do konce roku tento podnik zřejmě dosáhne. Televizní moderátoři ani tentokrát nezklamali. Odborový funkcionář byl jejich otázkami zřetelně obviněn, že vlastně zaměstnanci tohoto podniku ohrožují pražskou veřejnost kolapsem městské dopravy. Tupějšímu divákovi bylo moderátory napovězeno, že touto akcí „odboráři“ Pražany na svojí stranu nezískají. Byl ukázán jakýsi leták vyzývající obyvatele města k protestnímu shromáždění před sídlem Magistrátu.

Odborový předák se od něj distancoval a i tím byl zpochybněn. Moderátory byl dále nucen, aby „přiznal“, že jedinou cestou, kterou by vlastně měl navrhnout je propouštění zaměstnanců podniku a omezování dopravy v metropoli. Odborář se hájil, že to není jeho úkolem ani odpovědností, to podle něj musí udělat politici. Úkol moderátorů byl splněn, ani stín podezření z nezvládnutí povinností nepadl na vedení hlavního města Prahy, které Dopravní podnik hlavního města Prahy ovládá, protože ho hlavní město zřizuje. Moderátoři přece vědí, že Prahu ovládá ODS a té se nějaké nezvládnutí situace pár měsíců před volbami nesmí přičítat. To by mohlo ohrozit místa moderátorů. Naproti tomu místa zaměstnanců Dopravního podniku být ohrožena mohou, ale nesmí být ani na den ohrožena doprava v hlavním městě, aby si Pražané nekladli otázku, proč byl provoz podniku ještě nedávno ziskového řízen tak, že je nyní giganticky ztrátový, a kdo za to může. Zkrátka hlavním úkolem je zajistit, aby nebyla ohrožena místa výběrčích ve vedení hlavního města.

Vzápětí po tomto veselém rozhovoru nabídla Česká televize velmi dlouhou reportáž z přípravy jakéhosi třídenního „festivalu šampaňského“ doprovázeného golfovým turnajem. Rozhovor s hlavním organizátorem akce a viceprezidentem svazu someliérů probíhal v duchu vzájemného porozumění, jak říkala tatáž média ústy dřívějších moderátorů v dřívější době při setkání představitelů strany a vlády. Nepadala žádná obvinění a someliéři nebyli nuceni nic „přiznat“. Je to jiný svět, docela odlišný od světa frustrovaných Pražáků cpoucích se brzo zrána do tramvají, autobusů a metra, aby je frustrovaní řidiči a strojvedoucí odvezli do jejich nejistých špatně placených zaměstnání.
Dnešní samorost se povedl.

Článek vyšel na www.prvnizpravy.cz