MUDr. Ivan David, CSc. otevírá 1. února 2010 svoji internetovou stránku.

Původní zanikla v roce 2008, když zkrachovala firma , která poskytovala tuto službu.

Proč kandiduji? Co mohu nabídnout?

28. 3. 2013

Za "normálních okolností" by mne ani ve snu nenapadlo kandidovat na funkci předsedy Psychiatrické společnosti ČLS J.E.Purkyně. Podpořil bych profesora či profesorku zasluhujícího úctu pro úspěchy na poli vědy. Taková funkce by zpravidla měla být vyvrcholením akademické kariéry.

Jenže situace je čím dál nenormálnější. Ohroženy jsou samotné základy nikoli psychiatrie jako vědy, ale fungování péče o duševně nemocné. Po mnoha vyspělých západních zemích nyní vážně hrozí i v ČR uplatnění snah na jedné straně ušetřit výdaje na potřebnou adekvátní péči, na druhé straně prosadit bizarní ideologii.

Proto jsem přistoupil na návrh několika kolegů a kolegyň a přijal nominaci. Nabízím zkušenost v lůžkové i ambulantní péči, v psychiatrickém výzkumu i v postgraduálním vzdělávání, v řízení významného ústavu, v zastupitelských i v exekutivních funkcích veřejné správy a dobrou orientaci v systému péče o duševně nemocné v ČR i v zahraničí. Nabízím svoji iniciativu a tvořivou práci. Neuhýbám a nenechám se korumpovat.


Články, glosy, dokumenty a další údaje lze bezplatně uveřejňovat v jiných médiích s uvedením autora. Zkrácení jen se souhlasem autora.Texty, u nichž je uvedeno, kde byly publikovány, je možno uveřejňovat jen se souhlasem média, v němž byly publikovány.


středa 6. ledna 2010

Podpora darebáctví je darebáctvím

Pan JUDr. David Zahumenský pokládá trestnost pomluvy za překážku svobody slova ( Nový trestní zákoník zůstává nástrojem proti svobodě slova, BL 5. 1. 2010). Pomluva ovšem nepochybně poškozuje cizí práva. Proto nemůže slušný člověk s beztrestností poškozování cizích práv souhlasit. Pana Zahumenského znám, proto mě ani trochu nepřekvapuje, že podporuje darebáctví, a poškozování cizích práv vydává za lidské právo, zatímco poškozovaným by rád práva upíral. Bojuje tak za své právo beztrestně lhát. Název jím reprezentované organizace je asi tak výstižný jako heslo, že „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“. Dnes už vědí skoro všichni, proč to muselo dopadnout naopak. Vítězům se to ovšem líbí. Název „Liga lidských práv“ je spíše analogií názvu „ministerstvo pravdy“ z Orwellova románu „1984“.
Někteří novináři a jiní darebáci používají nepravdivých tvrzení a nedoložených obvinění úmyslně a účelově, aby někoho poškodili. Nerozhoduje, zda tak činí na objednávku a za úplatu nebo z čiré osobní zášti. Zneužívají tak svého postavení, které jim umožňuje snadno pomluvy šířit tak, aby účinky lži byly co možná nejsilnější. Běžný občan se bojí, že jeho případná pomluva například souseda bude odhalena a on pak terčem opovržení. Novinář – darebák působí na dálku a odhalení se bát nemusí, ti, kteří znají pravdu do novin psát nemohou nebo nechtějí, pokud jim pomluva vyhovuje. Média tak mají svobodu škodit a velmi podstatně přispívají k postupující celospolečenské demoralizaci.
Je naprosto nutné, aby poškozování cizích práv bylo spojeno s u nás byť jen teoretickým rizikem trestu. Pokud by náprava měla existovat jen v oblasti občanskoprávní (také jen hypoteticky), pak to jednoznačně znamená, že boháči (a bohaté a vlivné organizaci) se nemají čeho bát. Tak tomu ovšem stále je a možnost potrestání nebo „kompenzace“ zůstává jen nepravděpodobnou možností.
Mám velmi bohaté zkušenosti s pomluvami jako jejich terč, raději však uvedu cizí příklad. Jedná se o veřejně velmi činného muže (k němuž mám ambivalentní vztah), který byl ve večerním televizním zpravodajství označen jako „osoba s pochybnou minulostí“. Žaloval autora tohoto tvrzení. U soudu jsem vystupoval jako svědek. Obhájce žalované strany pan JUDr. Tomáš Sokol mě vyzval, abych vyjmenoval diváky, kteří byli tímto výrokem ovlivněni. Konstatoval jsem, že to pan obhájce asi nemyslí vážně. Paní soudkyně JUDr. Stamidisová mě důrazně vyzvala, abych okamžitě panu obhájci vyhověl, jinak mi dá pořádkovou pokutu. Pomluvou napadený muž prohrál a byl odsouzen k zaplacení soudních výloh. Řekl, že se neodvolá, nemá dost peněz.
Mocní a bohatí darebáci jsou ve výhodě a pan JUDr. Zahumenský se za ně přimlouvá, je s nimi solidární.
Pokud někdo obhajuje a šíří demagogii cynických manipulátorů a současně připustíme, že je slušný člověk, pak u něj musíme předpokládat naivitu hraničící s hloupostí.

Žádné komentáře:

Okomentovat