MUDr. Ivan David, CSc. otevírá 1. února 2010 svoji internetovou stránku.

Původní zanikla v roce 2008, když zkrachovala firma , která poskytovala tuto službu.

Proč kandiduji? Co mohu nabídnout?

28. 3. 2013

Za "normálních okolností" by mne ani ve snu nenapadlo kandidovat na funkci předsedy Psychiatrické společnosti ČLS J.E.Purkyně. Podpořil bych profesora či profesorku zasluhujícího úctu pro úspěchy na poli vědy. Taková funkce by zpravidla měla být vyvrcholením akademické kariéry.

Jenže situace je čím dál nenormálnější. Ohroženy jsou samotné základy nikoli psychiatrie jako vědy, ale fungování péče o duševně nemocné. Po mnoha vyspělých západních zemích nyní vážně hrozí i v ČR uplatnění snah na jedné straně ušetřit výdaje na potřebnou adekvátní péči, na druhé straně prosadit bizarní ideologii.

Proto jsem přistoupil na návrh několika kolegů a kolegyň a přijal nominaci. Nabízím zkušenost v lůžkové i ambulantní péči, v psychiatrickém výzkumu i v postgraduálním vzdělávání, v řízení významného ústavu, v zastupitelských i v exekutivních funkcích veřejné správy a dobrou orientaci v systému péče o duševně nemocné v ČR i v zahraničí. Nabízím svoji iniciativu a tvořivou práci. Neuhýbám a nenechám se korumpovat.


Články, glosy, dokumenty a další údaje lze bezplatně uveřejňovat v jiných médiích s uvedením autora. Zkrácení jen se souhlasem autora.Texty, u nichž je uvedeno, kde byly publikovány, je možno uveřejňovat jen se souhlasem média, v němž byly publikovány.


pondělí 11. ledna 2010

Pan místopředseda mě opět dojal

....Ach jo, moc pamatuji. Například pozoruhodnou epizodu, když se při projednávání státního rozpočtu objevila zvláštní položka. Šlo totiž o drobnou dotaci (10 mil. Kč) na nákup přístroje CT (kompjútrová tomografie) do nemocnice v Jeseníku. Čistě náhodou jde o nemocnici privatizovanou.....
Cestou ze zaměstnání jsem si zapnul Radiožurnál, abych získal další přesné a naprosto objektivní informace. Ve Zprávách v 17.30 (http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player.php?id=01071712&br=48&s=1) jsem se dozvěděl, že: „Vláda schválila protikorupční balík.“, tedy, že pan premiér se snaží. Další avizovaná zpráva: „Středočeský kraj zvažuje omezení údržby silnic druhých a třetích tříd“, tedy, že ten gauner Rath nechce odklízet sníh na silnicích, aby zabránil lidem na středočeském venkově v cestování. Inu, padá sníh, silnice jsou zasypané a zrovna ve Středočeském kraji to nejvíc vadí.
K protikorupčnímu balíku jsem se za další minutu dozvěděl: „….Obecně s balíčkem souhlasí i politické strany. Podle místopředsedy ODS Ivana Langera je balík protikorupčních opatření příliš represivní: „…málo se zaměřuje na prevenci..., ….zejména omezit prostor státu pro rozdávání veřejných financí, protože tam, kde rozhoduje o nás stát, tam je vždycky riziko korupce a bohužel v tomto smyslu ten balíček není úplný a zaměřuje se pouze na ten třetí pilíř a tedy postih...“, vysvětlil místopředseda ODS a stínový ministr vnitra.
Ach jo, moc pamatuji. Například pozoruhodnou epizodu, když se při projednávání státního rozpočtu objevila zvláštní položka. Šlo totiž o drobnou dotaci (10 mil. Kč) na nákup přístroje CT (kompjútrová tomografie) do nemocnice v Jeseníku. Čistě náhodou jde o nemocnici privatizovanou. Majitelem je pan Dr. Jedlička, v té době šéf ODS v oné části Olomouckého kraje, který je působištěm pana místopředsedy Ivana Langera. Kdo tady měl největší zájem na „rozdávání veřejných financí“? Položka při projednávání vypadla. Jiný poslanec byl velmi bdělý. Inu, pokaždé to nevyjde.
Prevence je užitečná. Hlavně nevolit jisté bojovníky proti korupci.

vyšlo v Britských listech
Žádné komentáře: