MUDr. Ivan David, CSc. otevírá 1. února 2010 svoji internetovou stránku.

Původní zanikla v roce 2008, když zkrachovala firma , která poskytovala tuto službu.

Proč kandiduji? Co mohu nabídnout?

28. 3. 2013

Za "normálních okolností" by mne ani ve snu nenapadlo kandidovat na funkci předsedy Psychiatrické společnosti ČLS J.E.Purkyně. Podpořil bych profesora či profesorku zasluhujícího úctu pro úspěchy na poli vědy. Taková funkce by zpravidla měla být vyvrcholením akademické kariéry.

Jenže situace je čím dál nenormálnější. Ohroženy jsou samotné základy nikoli psychiatrie jako vědy, ale fungování péče o duševně nemocné. Po mnoha vyspělých západních zemích nyní vážně hrozí i v ČR uplatnění snah na jedné straně ušetřit výdaje na potřebnou adekvátní péči, na druhé straně prosadit bizarní ideologii.

Proto jsem přistoupil na návrh několika kolegů a kolegyň a přijal nominaci. Nabízím zkušenost v lůžkové i ambulantní péči, v psychiatrickém výzkumu i v postgraduálním vzdělávání, v řízení významného ústavu, v zastupitelských i v exekutivních funkcích veřejné správy a dobrou orientaci v systému péče o duševně nemocné v ČR i v zahraničí. Nabízím svoji iniciativu a tvořivou práci. Neuhýbám a nenechám se korumpovat.


Články, glosy, dokumenty a další údaje lze bezplatně uveřejňovat v jiných médiích s uvedením autora. Zkrácení jen se souhlasem autora.Texty, u nichž je uvedeno, kde byly publikovány, je možno uveřejňovat jen se souhlasem média, v němž byly publikovány.


úterý 16. února 2010

„Věci veřejné“ volte bez rozmyslu, s rozmyslem to nejde

Zdá se, že Radek John vychází ze známé skutečnosti, že „slibem nezarmoutíš“, nebo, jak mi žertem řekl jeden známý politik: „To co já ti dokážu slíbit, to ti nikdo nedá!“
V deníku Metro 5. 2. 2010 vyšla inzerce slibující voličům: „V důchodu z vás žebráci nebudou“ . Místopředsedkyně Kateřina Klasnová radí, že je třeba změnit penzijní systém, jinak „rapidně poklesne životní úroveň budoucích důchodců“-. Hned slibuje: „Prosadíme, abyste část svých povinných odvodů na penze mohli spořit ve fondech se státním dohledem a garantovaným výnosem. Zde bude mít každý přehled, kolik peněz navíc ke své penzi na svém účtu má. Kdo si navíc bude spořit v soukromém penzijním připojištění, dostane po dobu prvních 3 let dvojnásobek současné výše státní podpory. VV slibují: umožníme vám se lépe zajistit na stáří.“

Jak je to tedy? Vezměme to popořádku. První věta je pravdivá: Jestliže nezměníme penzijní systém, rapidně poklesne životní úroveň budoucích důchodců. Nikde totiž není řečeno, že změníme-li systém podle návodu paní Klasnové, rovněž rapidně poklesne životní úroveň budoucích důchodců. Zase jiných. Totiž, pokud část důchodů nebude odevzdána do společného fondu, ale bude „spořena“ v jiných fondech, nutně dále poklesnou důchody lidí s nejnižšími příjmy, ledaže bychom rozdíl dorovnali ze státního rozpočtu. Takové fondy asi nemají být státní, aby stát dohlížel sám na sebe, jak hospodaří v nějakém vedlejším fondu. Ony fondy, v nichž má být takto spořeno, mají být zřejmě soukromé, tedy někdo z nich má mít prospěch, jinak by je neprovozoval. To znamená, že část peněz bude z fondů odvádět na svoji zvýšenou režii. Čím bude takových fondů více, tím vyšší bude režie. O „přiměřeném zisku“ ani nemluvě. Mají-li být takové fondy soukromé, těžko někomu bránit ve vstupu do takového lukrativního podnikání. Bylo by jich patrně mnoho, asi jako zdravotních pojišťoven v roce 1994, ale spíše ještě mnohem více, více než kampeliček. V čem by spočíval státní dohled? Stát by tedy s vynaložením veřejných prostředků kontroloval, zda „výnosy budou garantované“. Kdo je však může garantovat? Asi jen stát. Tedy všichni se veřejnými prostředky zaručíme, že vkladatelům zaplatíme, budou-li fondy vytunelovány, případně jako v USA- poklesne-li hodnota akcií, které fond nakoupil, aby „garantovaly“ výnos. Že by Věci veřejné financoval zájemce o takové podnikání? Lež je už v prvním slově „prosadíme“. Na to by VV potřebovaly většinu v obou komorách Parlamentu, pravděpodobně i ústavní většinu. Počítají s takovým volebním výsledkem? Nebo s koaličním partnerem, který ač bude větší, podobné nápady bez mrknutí oka podpoří? Jestli budou nějaké „peníze navíc“, to je velmi nejisté, či přesněji mohou být „navíc“ díky deklarované avšak nadhodnocené hodnotě „fondu“. Ta může jako v USA pozoruhodně splasknout a občané, se nedočkají ani peněz „navíc“. Naopak, mohou se těšit na mnohaleté soudní spory tak jako ti, kteří uvěřili v „jistotu desetinásobku“ Viktora Koženého. Vedle tohoto nápadu s „garantovanými fondy“ slibují VV dvojnásobnou státní podporu při spoření v soukromých fondech. Dobrý nápad! Vydáme ještě více ze státního rozpočtu, abychom přispěli některým „po dobu prvních tři let“. Tedy, první tři roky spořte co nejvíce, ať se státní rozpočet prohne!
Kateřina Klasnová je teoložka, spoléhá tedy na víru voličů, žurnalista Radek John na mediální manipulaci. Problém je, že od dob Koženého a novodobých kampeliček to je v ČR to s vírou na zázraky trochu slabší.