MUDr. Ivan David, CSc. otevírá 1. února 2010 svoji internetovou stránku.

Původní zanikla v roce 2008, když zkrachovala firma , která poskytovala tuto službu.

Proč kandiduji? Co mohu nabídnout?

28. 3. 2013

Za "normálních okolností" by mne ani ve snu nenapadlo kandidovat na funkci předsedy Psychiatrické společnosti ČLS J.E.Purkyně. Podpořil bych profesora či profesorku zasluhujícího úctu pro úspěchy na poli vědy. Taková funkce by zpravidla měla být vyvrcholením akademické kariéry.

Jenže situace je čím dál nenormálnější. Ohroženy jsou samotné základy nikoli psychiatrie jako vědy, ale fungování péče o duševně nemocné. Po mnoha vyspělých západních zemích nyní vážně hrozí i v ČR uplatnění snah na jedné straně ušetřit výdaje na potřebnou adekvátní péči, na druhé straně prosadit bizarní ideologii.

Proto jsem přistoupil na návrh několika kolegů a kolegyň a přijal nominaci. Nabízím zkušenost v lůžkové i ambulantní péči, v psychiatrickém výzkumu i v postgraduálním vzdělávání, v řízení významného ústavu, v zastupitelských i v exekutivních funkcích veřejné správy a dobrou orientaci v systému péče o duševně nemocné v ČR i v zahraničí. Nabízím svoji iniciativu a tvořivou práci. Neuhýbám a nenechám se korumpovat.


Články, glosy, dokumenty a další údaje lze bezplatně uveřejňovat v jiných médiích s uvedením autora. Zkrácení jen se souhlasem autora.Texty, u nichž je uvedeno, kde byly publikovány, je možno uveřejňovat jen se souhlasem média, v němž byly publikovány.


středa 6. prosince 2006

Přitažlivá implantace kmenových buněk do mozků novinářů

Arogantní prohlášení novinářů vypovídají obvykle více o nich než o předmětu jejich prohlášení. Nejinak je tomu s tvrzením bohemisty Čulíka, že Češi zřejmě dosud neslezli (na rozdíl od něj) se stromů, neboť nepochopili dosah pokusů s kmenovými buňkami a místo toho se zajímají o budoucnost České republiky.

Je mi líto, ale z článku vyplývá, že v jakési laboratoři mají možná nějaké úspěchy s kmenovými buňkami implantovanými do potkaního mozku. Ohlášení pokusů na lidech po iktu není totéž jako věrohodná zpráva o úspěších v reparaci stavu po iktu pomocí implantace kmenových buněk. Mozek je dosti složitý a představa, že se množící se buňky diferencují a propojí tak, aby nahradily jeho devastovanou část, je hodně jednoduchá.

Snad právě proto je pro laika tak přitažlivá.