MUDr. Ivan David, CSc. otevírá 1. února 2010 svoji internetovou stránku.

Původní zanikla v roce 2008, když zkrachovala firma , která poskytovala tuto službu.

Proč kandiduji? Co mohu nabídnout?

28. 3. 2013

Za "normálních okolností" by mne ani ve snu nenapadlo kandidovat na funkci předsedy Psychiatrické společnosti ČLS J.E.Purkyně. Podpořil bych profesora či profesorku zasluhujícího úctu pro úspěchy na poli vědy. Taková funkce by zpravidla měla být vyvrcholením akademické kariéry.

Jenže situace je čím dál nenormálnější. Ohroženy jsou samotné základy nikoli psychiatrie jako vědy, ale fungování péče o duševně nemocné. Po mnoha vyspělých západních zemích nyní vážně hrozí i v ČR uplatnění snah na jedné straně ušetřit výdaje na potřebnou adekvátní péči, na druhé straně prosadit bizarní ideologii.

Proto jsem přistoupil na návrh několika kolegů a kolegyň a přijal nominaci. Nabízím zkušenost v lůžkové i ambulantní péči, v psychiatrickém výzkumu i v postgraduálním vzdělávání, v řízení významného ústavu, v zastupitelských i v exekutivních funkcích veřejné správy a dobrou orientaci v systému péče o duševně nemocné v ČR i v zahraničí. Nabízím svoji iniciativu a tvořivou práci. Neuhýbám a nenechám se korumpovat.


Články, glosy, dokumenty a další údaje lze bezplatně uveřejňovat v jiných médiích s uvedením autora. Zkrácení jen se souhlasem autora.Texty, u nichž je uvedeno, kde byly publikovány, je možno uveřejňovat jen se souhlasem média, v němž byly publikovány.


úterý 8. září 2009

Vzdušní, nepromokaví, krásní a trvanliví kandidáti do poslanecké sněmovny

Bohumil Kartous v článku Proč budu idiotem volí podle vlastního doznání zcela neracionální formu rozhodování mezi objekty, které mají i podle něj příznivé i nepříznivé vlastnosti. Protože u všech nachází nepříznivé vlastnosti, nerozhodne se prý pro žádný.

Kdyby se takto rozhodoval při nákupu bot, pravděpodobně by chodil bos, protože žádné boty by nebyly současně dost měkké, pevné, vzdušné, nepromokavé, krásné, trvanlivé a kdoví ještě jaké.
Jenže ve volbách jde o zvolení advokáta. Racionální je zvolit advokáta, který nejlépe hájí nejdůležitější zájmy klienta. Není tak důležité, že je obézní, neumí zpívat, má cizí přízvuk, odporný zevnějšek a jako šachista má špatnou pověst a kdoví co ještě…
Publikováno na www.blisty.cz.

Žádné komentáře:

Okomentovat