MUDr. Ivan David, CSc. otevírá 1. února 2010 svoji internetovou stránku.

Původní zanikla v roce 2008, když zkrachovala firma , která poskytovala tuto službu.

Proč kandiduji? Co mohu nabídnout?

28. 3. 2013

Za "normálních okolností" by mne ani ve snu nenapadlo kandidovat na funkci předsedy Psychiatrické společnosti ČLS J.E.Purkyně. Podpořil bych profesora či profesorku zasluhujícího úctu pro úspěchy na poli vědy. Taková funkce by zpravidla měla být vyvrcholením akademické kariéry.

Jenže situace je čím dál nenormálnější. Ohroženy jsou samotné základy nikoli psychiatrie jako vědy, ale fungování péče o duševně nemocné. Po mnoha vyspělých západních zemích nyní vážně hrozí i v ČR uplatnění snah na jedné straně ušetřit výdaje na potřebnou adekvátní péči, na druhé straně prosadit bizarní ideologii.

Proto jsem přistoupil na návrh několika kolegů a kolegyň a přijal nominaci. Nabízím zkušenost v lůžkové i ambulantní péči, v psychiatrickém výzkumu i v postgraduálním vzdělávání, v řízení významného ústavu, v zastupitelských i v exekutivních funkcích veřejné správy a dobrou orientaci v systému péče o duševně nemocné v ČR i v zahraničí. Nabízím svoji iniciativu a tvořivou práci. Neuhýbám a nenechám se korumpovat.


Články, glosy, dokumenty a další údaje lze bezplatně uveřejňovat v jiných médiích s uvedením autora. Zkrácení jen se souhlasem autora.Texty, u nichž je uvedeno, kde byly publikovány, je možno uveřejňovat jen se souhlasem média, v němž byly publikovány.


pátek 18. června 2010

Šikana postižených: zkusil péct rohlíky, přišel o důchod

"Je to takový český paradox: pokud se rodiče o potomka starají a snaží se z něho udělat plnohodnotného člověka, nakonec na to doplatí. Pokud je jim to ale jedno, přihlásí se pro něho o dávky a mají vymalováno," hodnotí české právní prostředí náměstek bohnické psychiatrie Ivan David. Situaci, kdy jeho pacient nedosáhl na podporu státu jen kvůli dobré vůli zapadnout do společnosti, prý neřeší poprvé. Všem takovým přitom nakonec nezbude než boj vzdát.

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/sikana-postizenych-zkusil-pect-rohliky-prisel-o-duchod_172771.html 

Žádné komentáře:

Okomentovat