MUDr. Ivan David, CSc. otevírá 1. února 2010 svoji internetovou stránku.

Původní zanikla v roce 2008, když zkrachovala firma , která poskytovala tuto službu.

Proč kandiduji? Co mohu nabídnout?

28. 3. 2013

Za "normálních okolností" by mne ani ve snu nenapadlo kandidovat na funkci předsedy Psychiatrické společnosti ČLS J.E.Purkyně. Podpořil bych profesora či profesorku zasluhujícího úctu pro úspěchy na poli vědy. Taková funkce by zpravidla měla být vyvrcholením akademické kariéry.

Jenže situace je čím dál nenormálnější. Ohroženy jsou samotné základy nikoli psychiatrie jako vědy, ale fungování péče o duševně nemocné. Po mnoha vyspělých západních zemích nyní vážně hrozí i v ČR uplatnění snah na jedné straně ušetřit výdaje na potřebnou adekvátní péči, na druhé straně prosadit bizarní ideologii.

Proto jsem přistoupil na návrh několika kolegů a kolegyň a přijal nominaci. Nabízím zkušenost v lůžkové i ambulantní péči, v psychiatrickém výzkumu i v postgraduálním vzdělávání, v řízení významného ústavu, v zastupitelských i v exekutivních funkcích veřejné správy a dobrou orientaci v systému péče o duševně nemocné v ČR i v zahraničí. Nabízím svoji iniciativu a tvořivou práci. Neuhýbám a nenechám se korumpovat.


Články, glosy, dokumenty a další údaje lze bezplatně uveřejňovat v jiných médiích s uvedením autora. Zkrácení jen se souhlasem autora.Texty, u nichž je uvedeno, kde byly publikovány, je možno uveřejňovat jen se souhlasem média, v němž byly publikovány.


úterý 26. března 2013

Reforma psychiatrické péče by se neměla řídit jen ekonomickými motivy

Otázky Zdravotnických novin - Filip Kůt Citores, odpovídá -  MUDr. Ivan David, CSc.


n  V souvislosti s chystanou reformou psychiatrické péče varujete před rozvratem systému péče o duševně nemocné. Detaily reformy však ministerstvo zatím ještě nepředstavilo – co Vás tedy vede k takto silnému vyjádření?
Ministerstvo nepředstavilo nic, nicméně materiál, který Ministerstvo používá - "Mapování stavu psychiatrické péče" sice jasně předpokládá zrušení léčeben, ovšem jen velmi mlhavě naznačuje, jak by měla být péče zajištěna. Prakticky ve všech zemích, kde podobné transformace proběhly došlo ke značnému růstu počtu psychotických bezdomovců, protože péče která ji měla nahradit selhává pro nedostatečnou kapacitu a zejména neschopnost zajistit péči nemocným s nepříznivým průběhem psychózy. Pokud tomu někdo nevěří, doporučuji návštěvu Budapešti, která se po uzavření psychiatrického ústavu k 31. 12. 2013 psychotickými bezdomovci jen hemží. 

Více...

Kritici varují před úskalími reformy psychiatrické péče

Zdravotnické noviny- úvodník  - Filip Kůt Citores

Více...

pondělí 25. března 2013

Zdravý rozum se krčí v koutě (zásadní rizika „reformy psychiatrie“)

11.3.2013 http://zdravi.e15.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/zdravy-rozum-se-krci-v-koute-zasadni-rizika-reformy-psychiatrie-469407
Psychiatrie je vědní obor a reformu nepotřebuje. Je v povaze vědy, že koriguje sama sebe. Péče o duševně nemocné vždy potřebovala zlepšování, aby odpovídala úrovni rozvoje společnosti. Její stagnace je známkou stagnace nebo úpadku společnosti.
Klecové síťové lůžko používané v současné době v psychiatrické nemocnici v nizozemském Haagu.
zvětšitKlecové síťové lůžko používané v současné době v psychiatrické nemocnici v nizozemském Haagu.
Autor: Ivan David

Více...

Reforma psychiatrické péče z pohledu odborníkůSeminář   pod záštitou místopředsedy Senátu P ČR
Ing. Zdeňka Škromacha  
                                            
konal se v jednacím sále Senátu PČR, v pondělí 11. března 2013,  10.00  - 16.00
Videozáznamy jsou bohužel zdvojené, první záznam je kompletní, následuje záznam bez zvuku.....
10.00 – 10.30  Tisková konference:  (Ing. Zdeněk Škromach, Prof. Jan Žaloudík, CSc., Bc. Václav Krása, MUDr. Jaromír Mašek, , Prof. MUDr. Ján Pavlov-Praško, CSc., MUDr. Ivan David, CSc.) http://youtu.be/ria-Ab3RCis           http://www.youtube.com/watch?v=YQMKpltTXVw  
10.30 – 10.45   Zahájení semináře - úvodní slovo: místopředseda Senátu Ing. Zdeněk Škromach                                                
10.45 – 11.15   MUDr. Jaromír Mašek  (ředitel PL Havlíčkův Brod): Koncepce psychiatrické   nemocnice  s léčebnou  http://youtu.be/lhSF2bTgZPU                                                                                                                                           11. 15 – 11.45  MUDr. Ivan David, CSc. (náměstek PL Bohnice, člen vědecké rady Ministerstva práce a sociálních věcí): Historie a současnost reforem psychiatrické péče v zahraničí a jejich sociální důsledky, koncepce celkové organizace psychiatrické péče                       http://youtu.be/Exmm6_E69IY   
Více...

Belgií otřásá skandál spojený s ubitím mladíka policistou


ČTK 22.2.2013
  Brusel 22. února (ČTK) - Belgičany otřásla televizní http://jdem.cz/yj3b6">reportáž>, která ve čtvrtek večer ukázala, jak jistý mladý muž zemřel v roce 2010 v policejní cele na předměstí Antverp v důsledku policejního násilí. Belgická ministryně vnitra Joëlle Milquetová dnes označila za skandální a nepřijatelný nejen samotný čin, ale i to, že za něj dosud nebyl nikdo potrestán.

  Případ začal ráno 6. ledna 2010, kdy se 26letý Jonathan Jacob na ulici obrátil na policejní hlídku o pomoc. Jako nadšenec do posilování se stal závislým na amfetaminech a ten den trpěl abstinenčními příznaky. Policisté ho odvedli na psychiatrii, která muže odmítla přijmout pro jeho zjevnou agresivitu. Mladík, který se mezitím svlékl do naha, tak skončil v malé policejní cele.

Více...

neděle 24. března 2013

Vládní reforma - tentokrát psychiatrie

http://www.prvnizpravy.cz/sloupky/vladni-reforma---tentokrat-psychiatrie/
Na obzoru je další reforma z dílny této vlády - reforma „péče o duševní zdraví“. Tentokrát musejí vést  k ostražitosti nejen zkušenosti s dosavadními zdejšími reformami, ale hlavně výsledky reforem „mental health“ v řadě dalších zemí. Nejviditelnějšími následky bývají masové bezdomovectví a kriminalizace duševně  nemocných. Větší efektivita a úspory nenastanou. Právě naopak.
Více...

sobota 23. března 2013

Český rozhlas 11. 3. 2013 Rozhovor s Markem Ženíškem a Ivanem Davidem


http://www.top09.cz/co-delame/medialni-vystupy/zenisek-koncepce-psychiatricke-lecby-12396.html
Více...

Reforma psychiatrie udělá z pacientů bezdomovce, varují kritici

 Česká televize konfrontuje moje tvrzení s tvrzeními 1. náměstka MZd Marka Ženíška
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/218377-reforma-psychiatrie-udela-z-pacientu-bezdomovce-varuji-kritici/
Více...

V psychiatrii nadchází soumrak velkých léčeben

 Mnoho osob, které se podílejí na přípravě tzv. "transformace psychiatrie" se k problémům oboru vyjadřuje velmi nekompetentně. Lze se o tom přesvědčit i na stránkách České televize:
 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/198369-v-psychiatrii-nadchazi-soumrak-velkych-leceben/
Více...

Praha ruší komunitní služby, ale chce léčebnu v Bohnicích, ministerstvo chce reformu


Ivan David
Podle zprávy ČTK "pražská příspěvková organizace Centrum sociálních služeb nebude od příštího roku provozovat linku důvěry a centra krizové pomoci RIAPS, (regionální institut ambulantních psychosociálních služeb)a Triangl." Řekl to v rozhovoru pro ČTK náměstek primátora Ivan Kabický (ODS). Organizace by se prý mohly osamostatnit, aby nezůstávaly finančně závislé pouze na městě a mohly dostávat finance také ze státního rozpočtu... 

Více...