MUDr. Ivan David, CSc. otevírá 1. února 2010 svoji internetovou stránku.

Původní zanikla v roce 2008, když zkrachovala firma , která poskytovala tuto službu.

Proč kandiduji? Co mohu nabídnout?

28. 3. 2013

Za "normálních okolností" by mne ani ve snu nenapadlo kandidovat na funkci předsedy Psychiatrické společnosti ČLS J.E.Purkyně. Podpořil bych profesora či profesorku zasluhujícího úctu pro úspěchy na poli vědy. Taková funkce by zpravidla měla být vyvrcholením akademické kariéry.

Jenže situace je čím dál nenormálnější. Ohroženy jsou samotné základy nikoli psychiatrie jako vědy, ale fungování péče o duševně nemocné. Po mnoha vyspělých západních zemích nyní vážně hrozí i v ČR uplatnění snah na jedné straně ušetřit výdaje na potřebnou adekvátní péči, na druhé straně prosadit bizarní ideologii.

Proto jsem přistoupil na návrh několika kolegů a kolegyň a přijal nominaci. Nabízím zkušenost v lůžkové i ambulantní péči, v psychiatrickém výzkumu i v postgraduálním vzdělávání, v řízení významného ústavu, v zastupitelských i v exekutivních funkcích veřejné správy a dobrou orientaci v systému péče o duševně nemocné v ČR i v zahraničí. Nabízím svoji iniciativu a tvořivou práci. Neuhýbám a nenechám se korumpovat.


Články, glosy, dokumenty a další údaje lze bezplatně uveřejňovat v jiných médiích s uvedením autora. Zkrácení jen se souhlasem autora.Texty, u nichž je uvedeno, kde byly publikovány, je možno uveřejňovat jen se souhlasem média, v němž byly publikovány.


úterý 26. března 2013

Reforma psychiatrické péče by se neměla řídit jen ekonomickými motivy

Otázky Zdravotnických novin - Filip Kůt Citores, odpovídá -  MUDr. Ivan David, CSc.


n  V souvislosti s chystanou reformou psychiatrické péče varujete před rozvratem systému péče o duševně nemocné. Detaily reformy však ministerstvo zatím ještě nepředstavilo – co Vás tedy vede k takto silnému vyjádření?
Ministerstvo nepředstavilo nic, nicméně materiál, který Ministerstvo používá - "Mapování stavu psychiatrické péče" sice jasně předpokládá zrušení léčeben, ovšem jen velmi mlhavě naznačuje, jak by měla být péče zajištěna. Prakticky ve všech zemích, kde podobné transformace proběhly došlo ke značnému růstu počtu psychotických bezdomovců, protože péče která ji měla nahradit selhává pro nedostatečnou kapacitu a zejména neschopnost zajistit péči nemocným s nepříznivým průběhem psychózy. Pokud tomu někdo nevěří, doporučuji návštěvu Budapešti, která se po uzavření psychiatrického ústavu k 31. 12. 2013 psychotickými bezdomovci jen hemží. 

 


Žádné komentáře:

Okomentovat