MUDr. Ivan David, CSc. otevírá 1. února 2010 svoji internetovou stránku.

Původní zanikla v roce 2008, když zkrachovala firma , která poskytovala tuto službu.

Proč kandiduji? Co mohu nabídnout?

28. 3. 2013

Za "normálních okolností" by mne ani ve snu nenapadlo kandidovat na funkci předsedy Psychiatrické společnosti ČLS J.E.Purkyně. Podpořil bych profesora či profesorku zasluhujícího úctu pro úspěchy na poli vědy. Taková funkce by zpravidla měla být vyvrcholením akademické kariéry.

Jenže situace je čím dál nenormálnější. Ohroženy jsou samotné základy nikoli psychiatrie jako vědy, ale fungování péče o duševně nemocné. Po mnoha vyspělých západních zemích nyní vážně hrozí i v ČR uplatnění snah na jedné straně ušetřit výdaje na potřebnou adekvátní péči, na druhé straně prosadit bizarní ideologii.

Proto jsem přistoupil na návrh několika kolegů a kolegyň a přijal nominaci. Nabízím zkušenost v lůžkové i ambulantní péči, v psychiatrickém výzkumu i v postgraduálním vzdělávání, v řízení významného ústavu, v zastupitelských i v exekutivních funkcích veřejné správy a dobrou orientaci v systému péče o duševně nemocné v ČR i v zahraničí. Nabízím svoji iniciativu a tvořivou práci. Neuhýbám a nenechám se korumpovat.


Články, glosy, dokumenty a další údaje lze bezplatně uveřejňovat v jiných médiích s uvedením autora. Zkrácení jen se souhlasem autora.Texty, u nichž je uvedeno, kde byly publikovány, je možno uveřejňovat jen se souhlasem média, v němž byly publikovány.


pondělí 25. března 2013

Reforma psychiatrické péče z pohledu odborníkůSeminář   pod záštitou místopředsedy Senátu P ČR
Ing. Zdeňka Škromacha  
                                            
konal se v jednacím sále Senátu PČR, v pondělí 11. března 2013,  10.00  - 16.00
Videozáznamy jsou bohužel zdvojené, první záznam je kompletní, následuje záznam bez zvuku.....
10.00 – 10.30  Tisková konference:  (Ing. Zdeněk Škromach, Prof. Jan Žaloudík, CSc., Bc. Václav Krása, MUDr. Jaromír Mašek, , Prof. MUDr. Ján Pavlov-Praško, CSc., MUDr. Ivan David, CSc.) http://youtu.be/ria-Ab3RCis           http://www.youtube.com/watch?v=YQMKpltTXVw  
10.30 – 10.45   Zahájení semináře - úvodní slovo: místopředseda Senátu Ing. Zdeněk Škromach                                                
10.45 – 11.15   MUDr. Jaromír Mašek  (ředitel PL Havlíčkův Brod): Koncepce psychiatrické   nemocnice  s léčebnou  http://youtu.be/lhSF2bTgZPU                                                                                                                                           11. 15 – 11.45  MUDr. Ivan David, CSc. (náměstek PL Bohnice, člen vědecké rady Ministerstva práce a sociálních věcí): Historie a současnost reforem psychiatrické péče v zahraničí a jejich sociální důsledky, koncepce celkové organizace psychiatrické péče                       http://youtu.be/Exmm6_E69IY   
                                                                                                                                 11.45 – 12.00  Prof. MUDr. Ján Pavlov-Praško (přednosta PK Olomouc): Postavení psychiatrických klinik v systému psychiatrické péče a rozvoj psychoterapie    http://youtu.be/NSzhy30sVqc                                                                                          
12.00 – 12.15  MUDr. Milan Novák (náměstek PL Kosmonosy): Návaznost psychiatrické a somatické péče  http://youtu.be/7b-YePz6K1Q                                                                                                                                         12.15 – 12.30  MUDr. Petr Taraba (přimář PL Opava): Organizace rehabilitační péče v léčebně a mimo ni http://youtu.be/_AxxA-keQTE                                                                                                                                                                    12.30 – 12.45  MUDr. Robert Kučera (primář PL Horní Beřkovice): Dlouhodobá péče o duševně nemocné   http://youtu.be/g8EvH-IeTHM                                                                                                                                                                  
12.45 – 13.00  MUDr. Růžena Hajnová (přimářka PL Brno- Černovice): Ochranné léčení sexuologické ústavní a ambulantní  http://youtu.be/yMqY3w3AxOU
13.00 – 13. 30 přestávka na občerstvení
13.30 – 13.45  MUDr. Jaroslav Matýs (Předseda Asociace dětské a dorostové psycharie a místopředseda výboru sekce Dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti JEP) Organizace ambulantní psychiatrické péče   http://youtu.be/A1-MrN1smnw                                                                                                                                        13.45 – 14.00  MUDr. František Čihák (primář PL Havlíčkův Brod): Úloha pedopsychiatrické péče v systému zdravotní a výchovné péče o děti a mladistvé v ČR http://youtu.be/S1fVU4GqHvQ                                                                         
14.00 – 14.15  MUDr. Jiří.Konrád (primář PL Havlíčkův Brod): Gerontopsychiatrická péče o seniory v období epidemie demence.     http://youtu.be/TZ97z1mMOHc                                                                                                                               14.15 – 14.30  MUDr. Libor Chvíla, CSc. (primář PL Opava): Ústavní protialkoholní léčení    http://youtu.be/cdL6gpc63CE                                                                                                                                         14.30 – 14.45  MUDr. Petr Popov (předseda sekce PS JEP pro návyková onemocnění): Organizace ambulantní péče o závislé na návykových látkách       http://youtu.be/1qChYINTGvc                                                                       
 14.45 – 15.00  Ing. Martina Přibylová (spolupracovnice Národní rady osob se zdravotním postižením ČR) Duševní poruchy a problematika zdravotního postižení  http://youtu.be/fCwbaUZNNn4
PhDr. Ivan Duškov (Ministerstvo zdravotnictví): http://youtu.be/QpeouCeyAlo
15.00 – 16.00  Panelová diskuze (všichni přednášející zodpovídají dotazy z auditoria) http://youtu.be/sx8ZFBLHBRM               

Žádné komentáře:

Okomentovat