MUDr. Ivan David, CSc. otevírá 1. února 2010 svoji internetovou stránku.

Původní zanikla v roce 2008, když zkrachovala firma , která poskytovala tuto službu.

Proč kandiduji? Co mohu nabídnout?

28. 3. 2013

Za "normálních okolností" by mne ani ve snu nenapadlo kandidovat na funkci předsedy Psychiatrické společnosti ČLS J.E.Purkyně. Podpořil bych profesora či profesorku zasluhujícího úctu pro úspěchy na poli vědy. Taková funkce by zpravidla měla být vyvrcholením akademické kariéry.

Jenže situace je čím dál nenormálnější. Ohroženy jsou samotné základy nikoli psychiatrie jako vědy, ale fungování péče o duševně nemocné. Po mnoha vyspělých západních zemích nyní vážně hrozí i v ČR uplatnění snah na jedné straně ušetřit výdaje na potřebnou adekvátní péči, na druhé straně prosadit bizarní ideologii.

Proto jsem přistoupil na návrh několika kolegů a kolegyň a přijal nominaci. Nabízím zkušenost v lůžkové i ambulantní péči, v psychiatrickém výzkumu i v postgraduálním vzdělávání, v řízení významného ústavu, v zastupitelských i v exekutivních funkcích veřejné správy a dobrou orientaci v systému péče o duševně nemocné v ČR i v zahraničí. Nabízím svoji iniciativu a tvořivou práci. Neuhýbám a nenechám se korumpovat.


Články, glosy, dokumenty a další údaje lze bezplatně uveřejňovat v jiných médiích s uvedením autora. Zkrácení jen se souhlasem autora.Texty, u nichž je uvedeno, kde byly publikovány, je možno uveřejňovat jen se souhlasem média, v němž byly publikovány.


středa 3. dubna 2013

Reforma psychiatrické péče

Přepis pořadu České televize Události, komentáře, jehož hosty byli ředitel Psychiatrické léčebny v Bohnicích Martin Hollý a stínový ministr zdravotnictví za ČSSD, senátor Jan Žaloudík. http://zdravi.e15.cz/denni-zpravy/z-domova/reforma-psychiatricke-pece-469752 
Martin VESELOVSKÝ, moderátor Modernizace psychiatrických léčeben, posílení komunitní péče a dostupnější léčba v regionech. Změny v psychiatrii, které dnes představilo ministerstvo zdravotnictví. Stát mají 6 miliard korun a hrazeny by měly být z evropských peněz. Kritici varují před unáhleným rušením velkých ústavů. Podle nich to povede k masivnímu bezdomovectví duševně nemocných a jejich kriminalizaci. Ve studiu jsou člen řídícího výboru ministerstva zdravotnictví pro přípravu reformy a také ředitel Psychiatrické léčebny v Bohnicích Martin Hollý, proti němu stínový ministr zdravotnictví za ČSSD, senátor Jan Žaloudík. Dobrý večer, pánové.

Více...