MUDr. Ivan David, CSc. otevírá 1. února 2010 svoji internetovou stránku.

Původní zanikla v roce 2008, když zkrachovala firma , která poskytovala tuto službu.

Proč kandiduji? Co mohu nabídnout?

28. 3. 2013

Za "normálních okolností" by mne ani ve snu nenapadlo kandidovat na funkci předsedy Psychiatrické společnosti ČLS J.E.Purkyně. Podpořil bych profesora či profesorku zasluhujícího úctu pro úspěchy na poli vědy. Taková funkce by zpravidla měla být vyvrcholením akademické kariéry.

Jenže situace je čím dál nenormálnější. Ohroženy jsou samotné základy nikoli psychiatrie jako vědy, ale fungování péče o duševně nemocné. Po mnoha vyspělých západních zemích nyní vážně hrozí i v ČR uplatnění snah na jedné straně ušetřit výdaje na potřebnou adekvátní péči, na druhé straně prosadit bizarní ideologii.

Proto jsem přistoupil na návrh několika kolegů a kolegyň a přijal nominaci. Nabízím zkušenost v lůžkové i ambulantní péči, v psychiatrickém výzkumu i v postgraduálním vzdělávání, v řízení významného ústavu, v zastupitelských i v exekutivních funkcích veřejné správy a dobrou orientaci v systému péče o duševně nemocné v ČR i v zahraničí. Nabízím svoji iniciativu a tvořivou práci. Neuhýbám a nenechám se korumpovat.


Články, glosy, dokumenty a další údaje lze bezplatně uveřejňovat v jiných médiích s uvedením autora. Zkrácení jen se souhlasem autora.Texty, u nichž je uvedeno, kde byly publikovány, je možno uveřejňovat jen se souhlasem média, v němž byly publikovány.


CV

Životopis
MUDr. Ivan David, CSc.

lékař- psychiatr, klinický neurofyziolog, soudní znalec v oboru psychiatrie
narozen: 24. 9. 1952
ženatý (1981, manželka lékařka, neuroložka)
3 děti (nevlastní syn 1977, manager, syn 1985 právník a dcera 1987 učitelka angličtiny)
Bydliště: Praha 10- Dubeč
vzdělání: Gymnázium Na Pražačce (1972),
fakulta všeobecného lékařství UK, obor terapie (1972- 1978)
postgraduální studium Matematické metody v přírodních vědách (1980- 1983)
I. atestace psychiatrie 1983, II. atestace 1991, CSc. 1991, další vzdělání: Elektroencefalografie a klinická neurofyziologie 1981, dětská EEG 1983,
soudně znalecká kvalifikace 1987, jazyky: anglicky, rusky, pasivně francouzsky
Byl opakovaně členem výborů odborných společností (Psychofarmakologické a Klin. neurofyziologie), publikoval v odborných časopisech, přednášel na mezinárodních vědeckých konferencích, podílel se na mezinárodních výzkumných projektech včetně Světové zdr. org.
vojenská služba: 1978- 1979 Louny (mladší lékař)
zaměstnání: v průběhu studia celkem 17 brigád a pracovních smluv (školství, potravinářství, zemědělství, strojírenství, stavebnictví, zdravotnictví, jako vedoucí v domě dětí, dělník, sanitář, laborant…)
Fakulta všeobecného lékařství v Praze (vědecký aspirant 1978, studijní pobyt 1979- 1981
Fakultní nemocnice II, Praha 2 (Protialkoholní odd., sekundární lékař, 1982)
Fakulta všeobecného lékařství v Praze (vědeckotechnický pracovník, 1983- 1986)
Výzkumný ústav psychiatrický (Psychiatrické centrum Praha, vědecký prac. 1986- 1997)
(Většinou pracoval ještě ve vedlejším pracovním poměru v psychiatrických ambulancích.)
Ministerstvo zdravotnictví (ministr, jmenován v červenci 1998, odstoupil v prosinci 1999)
Poslanecká sněm. PČR (poslanec, nezařazený 1998- 2000, 2000- 2002 Výbor pro soc. politiku a zdravotnictví)
2003- 2005 Thomayerova nemocnice (psychiatrický konsiliář, ½ úvazku), poradce ministryně, soudní znalec, ambulantní lékař- psychiatr.
2005-2008 ředitelem PL Bohnice, odvolán bez udání důvodů
2008- dosud náměstkem ředitele PL Bohnice pro vědu, výzkum a vzdělávání.
společenská aktivita: publikoval desítky článků zejména o zdravotnictví (Právo, Lidové noviny, Zdravotnické noviny, publicistické pořady v televizi a rozhlase…)
Je spoluzakladatelem Českého klubu skeptiků- Sisyfos (mezinárodní organizace), byl jeho prvním předsedou a opětovně členem výboru, spoluzakladatelem Svazu zdravotně pojištěných.
politická příslušnost a aktivita: bezpartijní do roku 1993, občanské hnutí Levá alternativa 1989- 1990 (mluvčí, vystoupil na protest proti nedodržování stanov), Sociální demokracie 1993 (členem Pražské zdravotní komise a Ústřední zdravotní komise od 1992, předsedou Ústřední zdravotní komise 1993- 1998, členem OVV Praha 10 1993-1994, členem OVV Praha 15 1994- 1998, opět 2000- dosud (opakovaně místopředsedou OVV), předsedou OVV Praha 15 1996-1997, členem ÚVV 2003- dosud). Připravoval všechny celostátní stranické programy zdravotnictví včetně volebních v letech 1992- 1998.
Členem místního zastupitelstva Praha- Dubeč za ČSSD (1990-1998, 2003- 2010)
Kandidoval za ČSSD do Poslanecké sněmovny vždy od roku 1994, do Senátu 1996 za obvod č. 19 (Praha 11 a Praha 15- postoupil do 2. kola voleb), v roce 2004 nepostoupil do 2. kola (v době hluboké krize ČSSD).
24. 3. 2013

Více...